Show simple item record

Sustainable production capabilities of territory, depending on climatic drought.

dc.contributor.advisorDumbrovský, Miroslavcs
dc.contributor.authorSkůpová, Janacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:17:07Z
dc.date.available2018-10-21T20:17:07Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSKŮPOVÁ, J. Udržitelnost produkční schopnosti území v závislosti na klimatickém suchu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104201cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64419
dc.description.abstractV této práci jsem zabývala dopadem sucha na zemědělství a krajinu v katastrálním území Jinošov v kraji Vysočina. Pro toto území jsem provedla rozbor erozních a odtokových poměrů. Dále jsem provedla návrh adaptačních opatření proti erozi a pro zadržení vody v území. Na závěr jsem vyhodnotila srážková data a posoudila retenci před a po návrhu adaptačních opatření. Výsledkem mé práce je zjištění, že srážky jsou nedostatečné a ve velké míře přicházejí mimo vegetační období, tedy i přes všechna opatření se nepodaří na zájmovém území vytvořit potřebnou retenci k správnému fungování krajiny. Je tedy potřeba vyřešit dotaci vody z jiných území, kde je jí „dostatek“.cs
dc.description.abstractIn this work, I dealt with the repercussion of drought on agriculture and land in the cadastral Jinošov. For this area, I analyzed the erosion and ratio of outflow. I also conducted a proposal of adaptation measures against erosion and water retention in the area. In conclusion, I analyzed withholding data and assessed the retention before and after the proposal of adaptation measures. The result of my work is finding that rainfall is inadequate and largely come out of the growing season, that despite all the measures fail to create on the necessary retention for the correct functioning of the landscape. Therefore it is necessary to solve water supply from other areas where is sufficient supply of water.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSuchocs
dc.subjectklimatická změnacs
dc.subjectodtokové poměrycs
dc.subjecterozecs
dc.subjectArcGIScs
dc.subjectDesQcs
dc.subjectadaptační opatřenícs
dc.subjectDroughten
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectdrainage conditionsen
dc.subjecterosionen
dc.subjectArcGISen
dc.subjectDesQen
dc.subjectadaptation measuresen
dc.titleUdržitelnost produkční schopnosti území v závislosti na klimatickém suchu.cs
dc.title.alternativeSustainable production capabilities of territory, depending on climatic drought.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:34:07cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104201en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:38:53en
sync.item.modts2020.03.30 20:11:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeUhrová,, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record