Show simple item record

Building services of near zero energy bulildings

dc.contributor.advisorHirš, Jiřícs
dc.contributor.authorFikejsl, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:31:05Z
dc.date.available2018-10-21T16:31:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFIKEJSL, T. Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other103896cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64453
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění obnovitelných zdrojů energie v těchto budovách. Třetí a poslední část slouží jako podklad pro část experimentu. Výpočtová část aplikuje teoretické znalosti na konkrétním příkladu. Předmětem se stala novostavba bytového domu, do kterého jsou navržena technická zařízení zajišťující požadované vnitřní prostředí. Návrh se týká systému vytápění, větrání, chlazení, přípravy teplé vody a osvětlení. Na konci jsou přiloženy grafické části průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a je vyhodnoceno ekonomické a ekologické hledisko. Experiment se zabývá měřením vnitřního mikroklimatu budovy administrativního typu v Brně s ohledem na požadavky platných právních předpisů ČR.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue will be nearly zero energy. The theoretical part is divided into several chapters. Describes the requirements of applicable legislation of the Czech Republic and the EU and the application of renewable energy in these buildings. The third and last part serves as a basis for part of the experiment. Calculation section applies theoretical knowledge into practice. The subject has become a new residential building in which they are designed to ensure the technical equipment required internal environment. The proposal concerns the heating, ventilation, cooling, domestic hot water and lighting. At the end are attached graphic of energy performance certificates (PENB) and evaluated the economic and ecological point of view. The experiment deals with the measurement of the internal microclimate administrative building type in Brno, with regard to the requirements of current legislation of the Czech Republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbudova s téměř nulovou spotřebou energiecs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectpotřeba energiecs
dc.subjectcentrální vzduchotechnická jednotkacs
dc.subjectVRF systémcs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectsolární systémcs
dc.subjectPENBcs
dc.subjectvnitřní mikroklimacs
dc.subjectkoncentrace CO2cs
dc.subjectteplota vzduchucs
dc.subjectvlhkost vzduchucs
dc.subjectnearly zero-energy buildingsen
dc.subjectenergy consumptionen
dc.subjectrenewable energy sourcesen
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjectenergy demanden
dc.subjectair conditioning uniten
dc.subjectVRF systemen
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectsolar systemen
dc.subjectenergy performance certificateen
dc.subjectindoor climateen
dc.subjectconcetration CO2en
dc.subjectair temperatureen
dc.subjecthumidityen
dc.titleTechnická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou.cs
dc.title.alternativeBuilding services of near zero energy bulildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-02cs
dcterms.modified2017-04-13-08:49:40cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103896en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:56:40en
sync.item.modts2019.05.18 04:57:52en
dc.contributor.refereeKomínek, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record