Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKaplan, Zdeněkcs
dc.contributor.authorNovotný, Václavcs
dc.date.accessioned2014-12-19T12:48:06Z
dc.date.available2014-12-19T12:48:06Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, V. Silniční doprava a životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other20921cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6445
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá uceleným přehledem negativních vlivů dopravy na životní prostředí, způsobu jejich snižování a možnostmi legislativního omezení. Dále pak vlastními návrhy na zlepšení životního prostředí v přímé souvislosti se silniční dopravou a snahou snížit nehodovost na pozemních komunikacích. Na základě vypracování této diplomové práce byly shromážděny a setříděny poznatky o působení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí s cílem zvýšení obecného podvědomí o dopadech činností, souvisejících se silniční dopravou.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a comprehensive overview of the negative effects of transport on the environment, their opportunities and reducing the legislative restrictions. Then their own proposals for improving the environment in direct connection with road transport and efforts to reduce accidents on the road. Based on the elaboration of this thesis were collected and sorted information on the operation of the negative effects of road transport on the environment in order to raise awareness of the impact of activities related to road transport.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŽivotní prostředícs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectnegativní vlivycs
dc.subjectsilniční dopravacs
dc.subjectexterní nákladycs
dc.subjectEnvironmenten
dc.subjectecologyen
dc.subjectthe negative effectsen
dc.subjectroad transporten
dc.subjectexternal costsen
dc.titleSilniční doprava a životní prostředícs
dc.title.alternativeRoad traffic and environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-17cs
dcterms.extent4.25 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2010-06-21-10:05:44cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20921en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:24:39en
sync.item.modts2014.12.04 01:17:10en
dc.contributor.refereeKloss, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam