Show simple item record

Performance Evaluation of the Construction Company

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorJuránková, Helenacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:17:11Z
dc.date.available2018-10-21T20:17:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJURÁNKOVÁ, H. Hodnocení výkonnosti stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other103985cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64476
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část popisuje údaje vstupující do výpočtu, dále jednotlivé ukazatele a metody finanční analýzy. Praktická část představuje případovou studii, ve které je provedeno hodnocení výkonnosti společnosti KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza vychází z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow v letech 2011-2015. Cílem diplomové práce je zhodnotit vývoj společnosti v těchto pěti letech.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on performance evaluation of the construction company. The theoretical part describes data that enter to the calculation, various indicators and methods of financial analysis. The practical part represents the case study in which is the performance evaluation of the company KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. done by using financial analysis methods. Financial analysis is based on the balance sheet, profit and loss, and cash flow in years 2011-2015. The aim of this diploma thesis is to evaluate the development of the company in these five years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHodnocení podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectabsolutní ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsouhrnné indexy.cs
dc.subjectPerformance evaluationen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectabsolute indicatorsen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectcomposite leading indicator.en
dc.titleHodnocení výkonnosti stavebního podnikucs
dc.title.alternativePerformance Evaluation of the Construction Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-08:54:46cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103985en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:35:08en
sync.item.modts2020.03.31 14:28:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSkalický, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record