Show simple item record

Bolt Tower Dolní Vítkovice - construction technology project

dc.contributor.advisorVenkrbec, Václavcs
dc.contributor.authorBittnerová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:58:18Z
dc.date.available2019-04-04T01:58:18Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBITTNEROVÁ, L. Bolt Tower Dolní Vítkovice - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other103829cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64504
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu nástavby Vysoké pece č. 1 v Ostravě – Vítkovicích. Obsahem práce je především podrobně zpracovaný technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce dané nástavby. Pro tuto etapu je zpracovaný také návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, řešení dopravních tras a položkový rozpočet. Dále je zpracován návrh zařízení staveniště, který je stejný pro celou realizaci nástavby, situace zařízení staveniště, technická zpráva objektu, časový plán celého projektu, ekologie a BOZP.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is dealing with selected parts of construction technology project of extension Vysoká pec no. 1 in Ostrava – Vítkovice. This thesis contains detailed elaboration of technological specifications for the construction of structural steel superstructure. For this phase is treated with a draft of mechanical report, inspection and test plan, dealing with traffic routes and itemized budget. There is also processed a proposal of building equipment which is the same for the entire implementation extension of Vysoká pec, a situation of building equipment, technical report of the object, the timetable for the entire project, ecology, health and safety.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNástavba Vysoké pececs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectmontážcs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectdoprava.cs
dc.subjectExtension of Vysoká pecen
dc.subjectobjecten
dc.subjectsteel constructionen
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectconstructionen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectbuilding siteen
dc.subjectsafety and health at worken
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectmechanical reporten
dc.subjecttimetableen
dc.subjecttransport.en
dc.titleBolt Tower Dolní Vítkovice - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeBolt Tower Dolní Vítkovice - construction technology projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-02cs
dcterms.modified2017-04-13-08:46:03cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103829en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:41:08en
sync.item.modts2020.03.31 18:04:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠtěrba, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record