Show simple item record

Technical-economic evaluation of selected technologies WWTP´s up to 2000 PE

dc.contributor.advisorHlavínek, Petrcs
dc.contributor.authorKříž, Miloslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:59:58Z
dc.date.available2019-04-03T21:59:58Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKŘÍŽ, M. Technicko-ekonomické vyhodnocení vybraných technologií ČOV do 2.000 EO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104043cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64567
dc.description.abstractV práci se zabývám technicko-ekonomickým porovnáním technologií na ČOV 50 až 2000 EO na základě zpracování vybraných údajů majetkových a provozních evidencí (VÚME, VÚPE) za roky 2013 až 2015 poskytnutými Ministerstvem zemědělství ČR. V první části představuji přehled nejdůležitějších právních předpisů a norem ČR pro vodní hospodářství, popisuji charakteristiku obcí do 2000 EO a provoz ČOV do 2000 EO.V další části práce hodnotím vliv různých typů kanalizačních systémů na jakost odpadních vod a na účinnost čištění OV. Dále se v této části zabývám ovlivněním technicko-ekonomických porovnání vlivem koncepce kalového hospodářství.V poslední části práce pracuji se studiemi a generátory pro výpočet nákladů na zpracování kalu na větších ČOV, případně na odvodnění kalu a jeho uložení.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the technical and economic comparison of technologies for wastewater treatment plants 50-2000 PE based on the processing of selected data ownership and operational records (VÚME, VÚPE) for the years 2013-2015 provided by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. The first section presents an overview of the most important laws and standards of the Czech Republic for water management, describes the characteristics of municipalities to 2,000 inhabitants and operation of wastewater treatment plants up to 2000 PE.The second part evaluates the influence of different types of drainage systems on the quality of wastewater and the efficiency of wastewater treatment. Furthermore, this section deals with the influence of technical and economic comparison of the influence of sludge management concept.In the last part I work with studies and generators for calculating the cost of sludge treatment in larger WWTP, possibly for sludge dewatering and storage.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlegislativa ČRcs
dc.subjectjakost odpadních vodcs
dc.subjectkalové hospodářstvícs
dc.subjectodvodňování kalucs
dc.subjectlegislation of Czech Republicen
dc.subjectthe quality of wastewateren
dc.subjectsludge managementen
dc.subjectsludge dewateringen
dc.titleTechnicko-ekonomické vyhodnocení vybraných technologií ČOV do 2.000 EOcs
dc.title.alternativeTechnical-economic evaluation of selected technologies WWTP´s up to 2000 PEen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-30cs
dcterms.modified2017-04-13-09:07:35cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104043en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:01:03en
sync.item.modts2020.03.31 02:27:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRaček,, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record