Show simple item record

Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz

dc.contributor.advisorJura, Pavelcs
dc.contributor.authorDobešová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:27:54Z
dc.date.available2019-04-03T22:27:54Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationDOBEŠOVÁ, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22922cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6456
dc.description.abstractUrbanistické souvislosti Květná zahrada byla založena v druhé polovině 17. století za hradebním okruhem města Kroměříže a nebyla přístupná pro veřejnost. V 19. století došlo k otevření zahrady veřejnosti a přemístění vstupu do zahrady blíže k centru města. Komplex Květné zahrady byl vždy uzavřen sám do sebe a výrazněji nereagoval na své okolí. Charakter zahrady jako uzavřeného prvku v rámci organismu města je nadále respektován i v mém návrhu. Koncept Projekt revitalizace části Květné zahrady se odvíjí od pochopení jedinečnosti této historické památky. Zahrada je v celosvětovém měřítku výjimečná tím, že zůstala z velké části zachována ve své raně barokní podobě. Právě proto můj návrh tuto barokní podobu často interpretuje. Obnovení původního konceptu však není dodržován dogmaticky, ale jen tehdy, když to není v rozporu se současným fungováním zahrady a pokud současné pojetí není vhodnější než to původní. V jihovýchodní části například není obnovena bažantnice, ale je zde zachována funkce zahradnictví, které je pro provoz zahrady nezbytné. Z částí, které v průběhu života zahrady zanikly jsou asi nejvýznamnější zahrada holandská a pomerančová.. V mém projektu je navrženo obnovení těchto zahrad a doplnění plochy předpolí zahrady současnými prvky. Navržené řešení svým působením zahradu nezastiňuje, ale naopak ji respektuje, inspiruje se jí a snaží se vyzdvihnout její jedinečnost. Mojí prioritou bylo najít střízlivé řešení s použitím jednoduchých výrazových prostředků. Optimální využití stávajících budov umožňuje minimalizovat stavební zásahy do obnovených drobných zahrad. Projekt si dává za cíl propojit výjimečný historický odkaz se současnými nároky na provoz zahrady.cs
dc.description.abstractThe project of the revitalization program of floral garden in Kroměříž depends on understanding a unique nature of this historical monuments. The garden is worldwide scale extraordinary because it is largely maintained in its Baroque style. Complete disappearance related mainly to the dutch and orange gardens. In my project is proposed reconditioning of those gardens and areas addition following current elements. Proposed solution through its impact doesn´t shade the garden but respects it, inspires by the garden, and seeks to highlight the uniqueness of the garden. My priority was to find solutions using simple expressions. Optimum use of existing buildings permitted to minimize building interventions in renewed gardens. The project aims to link provides an exception historical reference to current claims of gardens operations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzahrada obnovení liaporbetoncs
dc.subjectrámcs
dc.subjectgarden revitalization liapor concreteen
dc.subjectframeen
dc.titleREVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽIcs
dc.title.alternativeRevitalization Program of Floral Garden in Kromerizen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-05-26cs
dcterms.modified2009-05-26-16:46:07cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22922en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:57:18en
sync.item.modts2020.03.31 01:57:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeMutina, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Viktor Rudiš (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Zdeňka Vydrová (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record