Show simple item record

Kindergarten

dc.contributor.advisorDonaťáková, Dagmarcs
dc.contributor.authorLekeš, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:58:20Z
dc.date.available2019-04-04T01:58:20Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationLEKEŠ, D. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64624
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby občanské vybavenosti „Mateřská škola“ v katastrálním území Dejvice hlavního města Prahy. Objekt je navržen jako samostatně stojící, bezbariérová budova s jedním nadzemním podlažím. Mateřská škola obsahuje dvě samostatné oddělení s kapacitou 48 žáků a k nim přilehlé zázemí. Objekt je založen na základových patkách a pasech. Veškeré zděné konstrukce jsou vápenopískové tvárnice Kalksandstein. Obvodový plášť je doplněn tepelnou izolací. Vnější schodiště je monolitické, železobetonové. Objekt je zastřešen plochou střechou, na níž je umístěna nástřešní vzduchotechnická jednotka. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD, vizualizace jsou zpracovány v programu sketchap.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to create a Project documentation of the design of the New development, kindergarten, in the cadastral area Dejvice, Prague. The object is designed as a standalone barrier-free single-storey building. Kindergarten consists of two departments with a capacity of 48 pupils and adjacent facilities. The object is based on foundation pads and ground table. All masonry constructions are lime-sand blocks Kalksandstein. The facade is complemented by thermal isolation and the exterior staircase is monolithic and reinforced concrete. The object has a flat roof where an air conditioning unit is placed. The drawing is processed via AutoCAD software and visuals are created in program Sketchup.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectbezbariérovostcs
dc.subjectvápenopískové tvárnicecs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectjednopodlažnícs
dc.subjectAutoCadcs
dc.subjectKindergartenen
dc.subjectbarier-freeen
dc.subjectlime-sand blocksen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectsingle-storeyen
dc.subjectAutoCaden
dc.titleMateřská školacs
dc.title.alternativeKindergartenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:08:03cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:35:30en
sync.item.modts2020.03.30 14:25:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDonaťák, Vladislavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record