Show simple item record

The aqueduct under the highway through of the microtunnel

dc.contributor.advisorHorák, Vladislavcs
dc.contributor.authorHoza, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:07:49Z
dc.date.available2019-05-17T07:07:49Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHOZA, M. Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other103950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64633
dc.description.abstractPři výstavbě vodovodu Střelice je potřeba překonat těleso dálnice D1. Diplomová práce se zabývá návrhem podchodu dálnice s využitím bezvýkopových technologií. Zvolena je kombinace hydraulického protlačování a štítování. Statický výpočet obsahuje stanovení tlačné síly, návrh opěrného bloku a posouzení protlačovacích trub ze železobetonu.cs
dc.description.abstractDuring the construction of water pipeline Strelice is necessary to overcome the D1 motorway. This thesis deals with design of the motorway crossing using trenchless technologies. Combination of pipejacking and shield tunneling is chosen. Static calculation includes determination of the jacking force, proposal of the thrust block and assessment of the reinforced concrete jacking pipes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvodovodcs
dc.subjectbezvýkopové technologiecs
dc.subjectmikrotunelovánícs
dc.subjecthydraulické protlačovánícs
dc.subjectštítovánícs
dc.subjectinjektážcs
dc.subjectprotlačovací troubacs
dc.subjectwater pipelineen
dc.subjecttrenchless technologiesen
dc.subjectmicrotunnelingen
dc.subjecthydraulic pipe jakcingen
dc.subjectshield tunnelingen
dc.subjectgroutingen
dc.subjectjacking pipeen
dc.titlePodchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelucs
dc.title.alternativeThe aqueduct under the highway through of the microtunnelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-08:53:34cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:35:33en
sync.item.modts2020.03.30 14:46:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKunc, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record