Show simple item record

Multifunctional house in Karlovy Vary

dc.contributor.advisorVlček, Milancs
dc.contributor.authorRůžička, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:07:51Z
dc.date.available2019-05-17T07:07:51Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationRŮŽIČKA, J. Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104184cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64650
dc.description.abstractProjekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a konstrukční návrh domu. Dům je šestipodlažní s obytným podkrovím a jedním podzemním podlaží. Je řešený jako samostatně stojící v proluce jako koncový dům. Dispozičně je členěn na dva ucelené celky s vlastními vstupu. Jsou zde prostory určené k podniká a bytové jednotky pro trvalé bydlení. Součástí obytné části jsou také místnosti domovního vybavení. Vstupy do obou částí jsou bezbariérové. Dům bezbariérový není Dům je navržen jako zděná stavba z cihelných zdiva Porotherm v modulovém rozměru 250 (125) mm s železobetonovými stropy. Zastřešení tvoří valbová střecha. Dům se nachází na vlastním pozemku o velikosti 519 m2 se zastavěnou plochou 221 m2. Pozemek je mírně svažitý. Hlavní orientace budovy ke světovým stranám je na východ a západ. Jižní stěna přiléhá k sousednímu domu.cs
dc.description.abstractThe project solves a multifunctional Duma building in a vacant lot, contemplated the construction site is located in Carlsbad, in the street Vyhlíce. This is a protected site spa. Part of the project's layout and structural design of the house. It is a six-storey house with an attic and a basement floor. It is designed as a free-standing in the gap as the final house. The layout is divided into two complete units with their own input. There are spaces for business and residential units for permanent housing. Part of the living area are also room house equipment. Inputs to both parts are wheelchair accessible. The house is not wheelchair The house is designed as a brick building of brick masonry Porotherm the module dimensions of 250 (125) mm with reinforced concrete ceilings. Roofed by a hipped roof. The house is located on a private plot of 519 m2 built-up area of 221 m2. The land is gently sloping. The main orientation of the building to the cardinal's east and west. The south wall is adjacent to the neighboring house.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyfunkční důmcs
dc.subjectbytcs
dc.subjectbytová jednotkacs
dc.subjectprodejnacs
dc.subjectkancelářcs
dc.subjectobytná část domucs
dc.subjectkomerční část domucs
dc.subjectmístnosti domovního vybavenícs
dc.subjectpodzemní podlažícs
dc.subjectsuteréncs
dc.subjectsklepcs
dc.subjecttechnická místnostcs
dc.subjecthygienická místnostcs
dc.subjectobývací pokojcs
dc.subjectkuchyňcs
dc.subjectpracovnacs
dc.subjectpokoj pro hostycs
dc.subjectpokojcs
dc.subjectschodištěcs
dc.subjectrampacs
dc.subjectstěnacs
dc.subjectnosné zdivocs
dc.subjectpříčkové zdivocs
dc.subjectstropcs
dc.subjectstropní konstrukcecs
dc.subjectstropní nosníkcs
dc.subjectvěneccs
dc.subjectstřechacs
dc.subjectkrovcs
dc.subjectpozednicecs
dc.subjectvazníkcs
dc.subjectkrokevcs
dc.subjectkleštinacs
dc.subjectúžlabní krokevcs
dc.subjecttrámcs
dc.subjectdřevěné latěcs
dc.subjectsloupekcs
dc.subjectpásekcs
dc.subjectdřevěná konstrukce vikýřecs
dc.subjectopláštěnícs
dc.subjectskladba stavebních konstrukcícs
dc.subjectvýplně stavebních otvorůcs
dc.subjectminerální vlnacs
dc.subjecttepelná izolacecs
dc.subjectkontaktní zateplovací systémcs
dc.subjectkročejová izolacecs
dc.subjectomítkacs
dc.subjecttenkovrstvá omítkacs
dc.subjectvápenocementová maltacs
dc.subjectsamonivelační cementový potěrcs
dc.subjectvýplně otvorůcs
dc.subjectoknacs
dc.subjectdveřecs
dc.subjectvchodové dveřecs
dc.subjectvýtahcs
dc.subjectplechová falcová střešní krytinacs
dc.subjecthydroizolacecs
dc.subjecttepelná technikacs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjectkanalizacecs
dc.subjectvnitřní vodovodcs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectpožární ochranacs
dc.subjectpožární uzávěrcs
dc.subjectpožární bezpečnost.cs
dc.subjectMultifunctional houseen
dc.subjectapartmenten
dc.subjectflaten
dc.subjectshopen
dc.subjectofficeen
dc.subjectresidential part of the houseen
dc.subjectthe commercial part of the houseen
dc.subjectroom house amenitiesen
dc.subjectbasementen
dc.subjectbasementen
dc.subjectutility roomen
dc.subjectsanitary roomen
dc.subjectliving roomen
dc.subjectkitchenen
dc.subjectofficeen
dc.subjectguest roomen
dc.subjectbedroomen
dc.subjectstairen
dc.subjectrampen
dc.subjectwallen
dc.subjectbearing wallsen
dc.subjectpartition wallsen
dc.subjectceilingen
dc.subjectceiling constructionen
dc.subjectceiling beamsen
dc.subjectwreathen
dc.subjectroof trussesen
dc.subjectwall beamen
dc.subjectrafteren
dc.subjectrafteren
dc.subjectcolleten
dc.subjectthe valley rafteren
dc.subjectjoisten
dc.subjectwooden polesen
dc.subjectpoleen
dc.subjectribbonsen
dc.subjectwooden construction dormersen
dc.subjectsheathingen
dc.subjectsong structuresen
dc.subjectconstruction opening fillingsen
dc.subjectmineral wool insulationen
dc.subjectinsulation systemen
dc.subjectsound insulationen
dc.subjectplasteren
dc.subjectthin plasteren
dc.subjectlime mortaren
dc.subjectself-leveling screeden
dc.subjectfilling holesen
dc.subjectwindowsen
dc.subjectdoorsen
dc.subjectfront doorsen
dc.subjectliften
dc.subjectmetal rebated roof roofingen
dc.subjectwaterproofingen
dc.subjectthermal technologyen
dc.subjectenergy intensityen
dc.subjectseweren
dc.subjectwater systemen
dc.subjectheatingen
dc.subjectfire protectionen
dc.subjectfire shutteren
dc.subjectfire safety.en
dc.titlePolyfunkční koncový dům v Karlových Varechcs
dc.title.alternativeMultifunctional house in Karlovy Varyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:33:25cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104184en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:24:55en
sync.item.modts2020.03.31 07:07:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVlček, Ing Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record