Show simple item record

Numerical Modelling of Flow over Spillway

dc.contributor.advisorJandora, Jancs
dc.contributor.authorHolinka, Matoušcs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:45:56Z
dc.date.available2018-10-22T01:45:56Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHOLINKA, M. Numerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other103940cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64665
dc.description.abstractTato práce se zabývá řešením numerického modelování. Tedy problematikou spojenou s prouděním vody přes bezpečnostní přeliv na konkrétním vodním díle. Při numerickém modelování jde o modelování formy pohybu tekutiny, která je popsaná matematickými prostředky. Zvláště v dnešní době, kdy je potřeba na řadě přelivů provést přepočet, zda vyhovují kapacitním nárokům, případně jestli není potřeba řešit jejich rekonstrukci. Při dnešních softwarových možnostech se nabízí široká škála komerčních i freewarových prostředků. Numerický model je oproti fyzikálnímu modelu méně přesný, za to fyzikální model jen často finančně a časově náročnější. Následující práce simuluje chování vody na přelivné hraně, ve spadišti a za ním. Výsledkem je potom porovnání vypočteného numerického modelu a fyzikálního modelu podle úrovně hladiny ve spadišti.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the solution of numerical modeling. Consequently problems associated with the flow of the water over spillway of the specific water structure. In this case numerical modeling means modeling of fluid movement, which is described by mathematical means. Especially nowadays, when a lot of spillways need to be recalculated, whether it meets the capacity demands, or there is no need to tackle reconstruction. With today's software capabilities there is a wide range of commercial and freeware resources. The numerical model, compared to physical model is less accurate which is, on the otherhand, physical model is usually financially and time-consuming. The following work simulates the behavior of water on the edge of the spillway, in the trough and then behind the trough. The result is a comparison of the water depth in the trough calculated by the numerical and the physical model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezpečnostní přelivcs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectnumerický modelcs
dc.subjectfyzikální modelcs
dc.subjectFLOW-3Dcs
dc.subjectpřelivná hranacs
dc.subjectspadištěcs
dc.subjectmesh.cs
dc.subjectSpillwayen
dc.subjectmodelen
dc.subjectmathematical modelen
dc.subjectnumerical modelen
dc.subjectphysical modelen
dc.subjectFLOW-3Den
dc.subjectoverspill edgeen
dc.subjecttroughen
dc.subjectmesh.en
dc.titleNumerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního dílacs
dc.title.alternativeNumerical Modelling of Flow over Spillwayen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-02-01cs
dcterms.modified2017-04-13-08:51:48cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103940en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:35:25en
sync.item.modts2020.03.30 13:37:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHodák,, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record