Now showing items 1-2 of 2

  • Interakce hyaluronanu s DNA 

    Sklenářová, Renáta
    Diplomová práce se zabývá studiem možných interakcí mezi hyaluronanem (HA) a plasmidovou DNA (pDNA). Plasmidová DNA byla izolována z E. coli JM 109 (pUC19) a resuspendována v TE pufru stejně jako vysokomolekulární hyaluronan. ...
  • Vliv "zaplňovacích" činidel na interakce DNA-tenzid 

    Sovová, Šárka
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem zaplňovacích činidel na interakce v systému DNA-tenzid. DNA o velikosti 4017 párů bází byla připravena polymerázovou řetězovou reakcí, jako templát byl použit plasmid pSB-E1g. Polyetylen ...