Now showing items 1-1 of 1

  • Studium biologické aktivity superabsorpčních polymerů 

    Männlová, Adriana
    Tato diplomová práce je zaměřená na studium biologické aktivity superabsorpčních polymerů pro environmentální a zemědělské aplikace. Obecně mají tyto hydrogely plnit řadu funkcí v půdě, která je stále více namáhána působením ...