Now showing items 1-7 of 7

 • Příprava a charakterizace hydrogelů na bázi kationaktivního biopolymeru 

  Tesařová, Barbora
  Předložená práce se zabývá přípravou a charakterizací hydrogelů na bázi kationaktivního biopolymeru a anionaktivního tenzidu. Jakožto vhodný zástupce kationaktivního polymeru byl zvolen chitosan, díky jeho biokompatibilitě ...
 • Příprava a charakterizace směsných hydrogelů na bázi systému hyaluronan-albumin 

  Hájovská, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací albuminových (BSA) a směsných hyaluronan-albuminových (HA+BSA) hydrogelů. Experimentální charakterizace byla založena na reologickém měření vlivu iontové ...
 • Příprava a vlastnosti agarosového hydrogelu s micelárními doménami 

  Sapárová, Alica
  V tejto diplomovej práci bol skúmaný systém agarózových hydrogélov s micelárnymi doménami. Pre prípravu hydrogélových matríc bol použitý polysacharid agaróza. Ako tenzid bol zvolený katiónový Septonex. Štúdium uvoľňovania ...
 • Reologické chování roztoků polymeru vhodných pro elektrostatické zvlákňování 

  Divínová, Nikol
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací vodných roztoků polyvinylalkoholu (PVA) vhodných pro elektrostatické zvlákňování. V teoretické části je popsána metoda elektrostatického zvlákňování, včetně ...
 • Teplotní závislost karagenanu a hyaluronanu 

  Poledňáková, Halina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na teplotní závislost -karagenanu, nízkomolekulárního hyaluronanu (250–450 kDa) a vysokomolekulárního hyaluronanu (1 500–1 750 kDa) ve vodném prostředí. Pro popis změn vlastností těchto ...
 • Termocitlivé polymerní gely 

  Pelánová, Markéta
  Předložená diplomová práce na téma termocitlivé polymerní gely je věnována zejména termocitlivému triblokovému kopolymeru, který je složen z hydrofobního polylaktidu, polyglykolidu a hydrofilního polyethylenglykolu ...
 • Využití pokročilých reologických metod ke studiu biologických systémů 

  Krňávková, Šárka
  Byla zavedena a prověřena nová metoda pro měření viskoelastických vlastností na mezifázovém rozhraní zvaná mezifázová reologie. Naměřená data byla porovnána s daty naměřenými pomocí tenziometru pro modelové systémy tenzidů. ...