Now showing items 1-2 of 2

  • Transportní procesy v hydrogelech 

    Sárová, Michaela
    Náplní této diplomové práce je studium transportních procesů v hydrogelech na bázi huminových kyselin. K tomuto účelu bylo využito metody neustálené difuze v kyvetách, kdy byl zkoumán transport organických barviv, konkrétně ...
  • Vliv chemické modifikace huminových kyselin na jejich interakce s organickými ionty 

    Fryšová, Eva
    Tato diplomová práce se zabývá interakcí huminových kyselin s iontovými organickými sloučeninami a vlivem chemické modifikace huminových kyselin na tuto interakci. Modelovým organickým iontem bylo zvoleno barvivo rhodamin ...