Now showing items 1-1 of 1

  • Extracelulární enzymové aktivity půdních kvasinek 

    Pavlatovská, Barbora
    Předložená práce se zabývá schopností kvasinek, izolovaných z půdy pod ovocnými stromy a z kontaminované půdy oblasti Pernek jihozápadního Slovenska, produkovat extracelulární enzymové aktivity. Celkem bylo screeningu ...