Now showing items 1-1 of 1

  • Fázová separace v systému aminojíl-biopolymer 

    Plotěná, Michaela
    Záměrem této diplomové práce bylo prostudovat strukturu a vyhodnotit vlastnosti hydrogelu připraveného interakcí aminojílu s biopolymerem. Ze zástupců biopolymerů byl vybrán hyaluronan sodný o nízké až střední molekulové ...