Now showing items 1-20 of 148

 • Analýza biologicky aktivních látek v oleji z meruňkových jader. 

  Valasová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu biologicky aktivních látek v oleji z meruňkových jader. Meruňkový olej se v poslední době začal hojně využívat v kosmetickém průmyslu, zejména jako masážní olej nebo součást hydratačních ...
 • Analýza mikrobiálního složení vybraných probiotických výrobků metodou PCR-HRM 

  Tomanová, Barbora
  Práce byla zaměřena na průkaz probiotických bakterií ve čtyřech různých probiotických výrobcích (probiotický krém, probiotické tampóny, orální probiotikum a sójový nápoj s probiotiky). Byla ověřena viabilita bakterií ...
 • Analýza nízkomolekulárních proteinů metodou SDS-PAGE v ječmeni během sladování 

  Myslivcová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá analýzou nízkomolekulárních proteinů v ječmeni během sladování metodou SDS-PAGE. Pozornost byla zaměřena na PR proteiny, konkrétně LTP proteiny a thioniny, které jsou zmiňovány v souvislosti s ...
 • Analýza senzoricky aktivních látek obsažených v bylinných extraktech 

  Koloničná, Markéta
  Máta peprná (Mentha piperita), šalvěj lékařská (Salvia officinalis), meduňka lékařská (Melissa oficinalis), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) a kozlík lékařský (Valeriana officinalis) jsou byliny s léčivými vlastnostmi. ...
 • Aplikace popílků z fluidního spalování uhlí v žárovzdorných materiálech 

  Kotrla, Jan
  Práce se zabývá možností využití fluidních popílků v žárovzdorných materiálech a jejich vlivu na výsledné vlastnosti. Studuje vliv přídavku ložového a filtrového popílku na vlastnosti drolenky a výsledné mechanické vlastnosti, ...
 • Aromaticky aktivní látky vybraných druhů léčivých rostlin 

  Pecinová, Ester
  Tato diplomová práce se zabývá aromatickými látkami vybraných druhů léčivých rostlin, konkrétně se jedná o levanduli lékařskou (Lavandula officinalis), mátu peprnou (Mentha piperita), šalvěj lékařskou (Salvia officinalis), ...
 • Bariérové vlastnosti hydrogelů 

  Královič, Michal
  Hlavním cílem diplomové práce je posoudit bariérové vlastnosti hydrogelů. Bylo zkoumáno celkem 6 druhů agarosových hydrogelů, z nichž 5 druhů gelu bylo obohacených o huminové kyseliny izolované z různých zdrojů. Huminové ...
 • Bioresorbovatelné polyuretany s říditelnými mechanickými vlastnostmi 

  Letavaj, Emil
  Uvedená diplomová práca sa zaoberá prípravou bioresorbovateľných polyuretánov (PUR) a ich následnou charakterizáciou. Teoretická časť popisuje jednotlivé komponenty, z ktorých boli PUR pripravené a zhrňuje poznatky o PUR ...
 • Biotechnologická produkce vybraných metabolitů na syrovátkovém substrátu 

  Gadová, Martina
  Predložená diplomová práca sa zaoberá posúdením možnosti biotechnologického využitia odpadu, srvátky. Skúma obsahové zloženie lyofilizovanej srvátky, optimalizáciou kyslej hydrolýzy srvátky a následnej prípravy kultivačných ...
 • Biotypizace askomycetních kvasinek 

  Jurnečková, Alena
  Pro biotypizaci MALDI-TOF bylo vybráno celkem 84 izolátů kvasinek například z vody, rostlin, ovocných plodů nebo půdy. Veškeré kmeny byly kultivovány na sladinovém agaru a YPD médiu. Vzorky pro biotypizaci byly upraveny ...
 • Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin 

  Stávková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na izolaci vonných látek přírodního původu destilací vodní parou, ultrazvukovou extrakcí, mikrovlnnou extrakcí a tlakovou extrakcí rozpouštědlem. Získané extrakty byly charakterizovány pomocí ...
 • Detailní charakterizace pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie 

  Žvaková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je detailně charakterizovat složení pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie. Při procesu pyrolýzy dochází k dekompozici složitých organických látek obsažených v ...
 • Difuzivita huminových hydrogelů 

  Král, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem pět různých standardů huminových kyselin a jeden vzorek huminové kyseliny připravený ze stejného zdroje jako v ...
 • Difúze organických molekul v hydrogelovém prostředí 

  Holubová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá studiem hydrogelů vzniklých fázovou separací hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy cetyltrimethylamonium bromid (CTAB) a Septonex. Navazuje na bakalářskou práci a rozšiřuje znalosti o podrobnou ...
 • Disociační chování přírodních biokoloidů 

  Karbanová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium disociačního chování přírodních biokoloidů, a to konkrétně huminových kyselin a fulvinových kyselin. Huminové a fulvinové kyseliny jsou přírodní, heterogenní, vysokomolekulární ...
 • Dvoufotonová fotopolymerace více laserovými svazky 

  Skalický, Jiří
  Fotopolymerace je technika používaná pro vytváření povrchových struktur nebo mikroobjektů z fotorezistu. Tento proces je iniciován ozářením vzorku světlem s vlnovou délkou, kterou materiál absorbuje. Po iniciaci je vzorek ...
 • Ekotoxikologické posouzení bývalé rafinérie minerálních olejů 

  Kociánová, Sabina
  Brownfieldy jsou jednou ze součástí nepříznivého dědictví po industrializaci, která se rozvíjela od 18. do 20. stolení. Brownfieldy mohou nabývat různých forem a ve většině případů mají negativní vliv na životní prostředí. ...
 • Enkapsulace léčiv v termocitlivých micelárních gelech 

  Smolková, Miroslava
  Předložená diplomová práce se zabývá enkapsulací hydrobobního léčiva Sulfathiazolu (STA) v termosenzitivním hydrogelu, které je tvořeno amfifilními vláknitými molekulami kopolymeru poly(laktid-co-glykolid)-blok-poly(ethylen ...
 • Extracelulární enzymové aktivity půdních kvasinek 

  Pavlatovská, Barbora
  Předložená práce se zabývá schopností kvasinek, izolovaných z půdy pod ovocnými stromy a z kontaminované půdy oblasti Pernek jihozápadního Slovenska, produkovat extracelulární enzymové aktivity. Celkem bylo screeningu ...
 • Fázová separace v systému aminojíl-biopolymer 

  Plotěná, Michaela
  Záměrem této diplomové práce bylo prostudovat strukturu a vyhodnotit vlastnosti hydrogelu připraveného interakcí aminojílu s biopolymerem. Ze zástupců biopolymerů byl vybrán hyaluronan sodný o nízké až střední molekulové ...