Show simple item record

Control the molecular weight of hyaluronic acid (HA) by adjusting the specific growth rate of culture Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

dc.contributor.advisorFranke,, Lukášcs
dc.contributor.authorOsičková, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:52Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:52Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationOSIČKOVÁ, J. Řízení molekulové hmotnosti kyseliny hyaluronové (HA) nastavením specifické rychlosti růstu kultury Streptococcus equi subsp. zooepidemicus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other94911cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64788
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vliv kultivačních parametrů na syntézu kyseliny hyaluronové při její biotechnologické produkci. Sledovanými kultivačními parametry byly teplota kultivace, vzdušnění, míchání, zdroj uhlíku a přídavek fosfatidylcholinu. Sledovaly se změny molekulové hmotnosti a výtěžků kyseliny hyaluronové, růstu biomasy a viskozity média po fermentaci. Ze získaných dat bylo zjištěno, že specifická růstová rychlost kultury významně ovlivňuje finální vlastnosti kyseliny hyaluronové. Při suboptimálních teplotách vznikal vysokomolekulární polymer se srovnatelnými výtěžky jako u kontrolní kultivace. Vysoké teploty (40 °C) způsobovaly pokles molekulové hmotnosti. Dalšími sledovanými kultivačními parametry byly intenzita míchání a vzdušnění. Nejvyšších molekulových hmotností bylo dosaženo při nejvyšších otáčkách a za intenzivnějšího vzdušnění, tedy s parametry 1 vvm/800 rpm a 2 vvm/800 rpm. Větší vliv na molekulovou hmotnost mělo míchání než vzdušnění. Při změně zdroje uhlíku ze sacharózy na glukosu se dosáhlo nejnižších hodnot molekulové hmotnosti i výtěžnosti. Přídavek fosfatidylcholinu o koncentraci 160 mg/l měl pozitivní efekt na kultivaci, kdy se navýšila molekulová hmotnost a došlo k větší tvorbě biomasy.cs
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the effect of cultivation parameters on hyaluronic acid synthesis during its biotechnological production. The cultivation parameters were temperature of the cultivation, aeration, agitation, carbon source and addition of phosphatidylcholine. Changes in molecular weight and yield of hyaluronic acid, growth of biomass and medium viscosity were observed. From the obtained data we learned, that the specific growth rate greatly impacts final characteristics of hyaluronic acid. Under suboptimal temperatures a high molecular weight polymer was synthesised along with comparable yields from the control cultivation. High temperatures (40 °C) caused a dip in molecular weight. The next cultivation parameters were aeration and agitation. The highest molecular weights were obtained in cultivations with high agitation rates and intensive aeration, specifically 1 vvm/800 rpm and 2 vvm/800 rpm. Agitation had a bigger influence on molecular weight than aeration. When the carbon source was changed from sucrose to glucose, the lowest molecular weight and yield were obtained. Addition of phosphatidylcholine with concentration 160 mg/l had a positive effect on the cultivation, where the molecular weight grew and biomass growth was higher.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkyselina hyaluronovács
dc.subjectmolekulová hmotnostcs
dc.subjectStreptococcus zooepidemicuscs
dc.subjecthyaluronic aciden
dc.subjectmolecular weighten
dc.subjectStreptococcus zooepidemicusen
dc.titleŘízení molekulové hmotnosti kyseliny hyaluronové (HA) nastavením specifické rychlosti růstu kultury Streptococcus equi subsp. zooepidemicuscs
dc.title.alternativeControl the molecular weight of hyaluronic acid (HA) by adjusting the specific growth rate of culture Streptococcus equi subsp. zooepidemicusen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-29cs
dcterms.modified2017-05-30-10:15:27cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94911en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:43:41en
sync.item.modts2020.03.30 22:49:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePepeliaev,, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Použitý kmen ? prof. Márová: Výtěžky kys. hyaluronové ? Původ kmenu ? doc. Obruča: Použitá teplota fermentace ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record