Show simple item record

Separation of gaseous pollutants on membrane contactors

dc.contributor.advisorSvěrák, Tomášcs
dc.contributor.authorOstrezi, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:53Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:53Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationOSTREZI, J. Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other90976cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64807
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného plynného polutantu (CO2) ze směsi plynů za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši momentální situace týkající se membránových kontaktorů. Teoretická část práce také obsahuje teorii potřebnou k pochopení fyzikálně chemické podstaty absorpce resp. chemisorpce. Experimentální část se zabývá realizací samotného technologického zařízení a dále popisuje jeho účinnost při absorpci oxidu uhličitého do roztoku hydroxidu sodného. Naměřené výsledky byly diskutoványcs
dc.description.abstractThe diploma thesis is devoted to the separation of a gasseous pollutant (CO2) from a gas mixture using an experimental technology device - membrane contactor. The theoretical part is mostly focused on the recent progress in the field of membrane contactors. The theoretical part also contains theory of absorption, which is needed to understand the subject properly. The experimental part focuses on the construction of the experimental device. The efficiency of the device in absorption of carbon dioxide to an aqua solution of sodium hydroxide was tested. At the end, experimental data are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAbsorpce plynůcs
dc.subjectmembránový kontaktorcs
dc.subjectdutá vláknacs
dc.subjectGas absorptionen
dc.subjectmembrane contactoren
dc.subjecthollow fibersen
dc.titleSeparace plynných polutantů na membránových kontaktorechcs
dc.title.alternativeSeparation of gaseous pollutants on membrane contactorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-31cs
dcterms.modified2017-05-31-13:29:13cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid90976en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:40:17en
sync.item.modts2020.03.31 23:27:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDohnal, Mirkocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl svoje teze na dobré úrovni. Odpověděl na otázky oponenta i členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record