Show simple item record

Monitoring of organic acid content in alcoholic drinks

dc.contributor.advisorBenešová, Karolínask
dc.contributor.authorOstrihoňová, Katarínask
dc.date.accessioned2019-04-04T02:59:02Z
dc.date.available2019-04-04T02:59:02Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationOSTRIHOŇOVÁ, K. Sledování obsahu organických kyselin v alkoholických nápojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other95098cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64818
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce je stanovenie a optimalizácia stanovenia organických kyselín v pivách metódou kapilárnej izotachoforézy a vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou. Pivo je zložitá matrica a preto vyžaduje úpravu pred analýzou HPLC. V diplomovej práci je diskutovaná optimalizácia metód (HPLC/UV a CITP) i optimalizácia úpravy vzorku, konkrétne extrakciou na pevnej fázy (SPE). V teoretickej časti je spracovaná história, charakteristika a technológia výroby piva. Ďalej sú popísané organické kyseliny a metódy stanovenia organických kyselín použité v tejto práci. Experimentálna časť obsahuje prípravy roztokov, vzoriek a kalibračných štandardov, parametre a postupy analýzy HPLC/UV, CITP a postup úpravy vzorku pomocou SPE. V diskusii a závere sú zhrnuté všetky výsledky a porovnané s aktuálnou literatúrou. Bolo analyzované 11 pív z obchodnej siete. Vo všetkých vzorkách bol stanovený obsah 6 organických kyselín (mliečna, šťaveľová, jantárová, octová, citrónová, benzoová) metódou CITP a 5 organických kyselín (mliečna, šťaveľová, jantárová, octová, citrónová) metódou HPLC/UV. Výsledky práce podávajú prehľad o obsahu organických kyselín vo vzorkách analyzovaných pív.sk
dc.description.abstractThe aim of the thesis is determination and optimization of organic acids in beers using the methods of capillary isotachophoresis (CITP) and high performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC/UV). Beer is a complicated matrix therefore the samples need pretreatment using solid phase extraction (SPE). The diploma thesis discusses the optimization of the analytical methods (HPLC/UV and CITP) and optimization of SPE. In the theoretical part, history, characterization and technology of beer production are presented. Further, characteristics of organic acids and methods for organic acid determination are also discussed. The experimental part deals with the preparation of solutions, tested samples, calibration samples. Parameters and procedures of analytical methods (HPLC/UV and CITP) and pretreatment using the solid phase extraction are also described in the experimental part. All results are summarized and compared with the current literature in discussion and conclusion. Eleven beer samples from the retail stores were analyzed. In all samples, six organic acids (lactic, oxalic, succinic, acetic, citric, benzoic) were determined by CITP and five organic acids (lactic, oxalic, succinic, acetic, citric) by HPLC/UV were determined. Results of this study give an overview of the organic acid contents in beer samples.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganické kyselinysk
dc.subjectpivosk
dc.subjectHPLCsk
dc.subjectSPEsk
dc.subjectCITPsk
dc.subjectOrganic acidsen
dc.subjectbeeren
dc.subjectHPLCen
dc.subjectSPEen
dc.subjectCITPen
dc.titleSledování obsahu organických kyselin v alkoholických nápojíchsk
dc.title.alternativeMonitoring of organic acid content in alcoholic drinksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-31cs
dcterms.modified2017-06-01-07:16:57cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95098en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:40:19en
sync.item.modts2020.03.31 21:59:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBěláková, Sylviesk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Obruča: Jaké byly analyzovány vzorky ? prof. Márová: Rozdíl mezi polotmavým a řezaným pivem ? Výroba bezlepkového piva ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record