Show simple item record

Utilization of micropreparative isoelectric focusing in the analysis of biological samples

dc.contributor.advisorŠalplachta, Jiřícs
dc.contributor.authorVlčková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:52Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:52Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVLČKOVÁ, Z. Využití mikropreparativní izoelektrické fokusace při analýze biologických vzorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other91175cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64827
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá optimalizací a ověřením podmínek separace proteinů z biologického materiálu. K separaci je využívána nově se rozvíjející technika nazvaná mikropreparativní izoelektrická fokusace. Teoretická část popisuje obecnou analýzu biologického materiálu se zaměřením na proteiny, na nichž byla provedena optimalizace systému. Tato část diplomové práce současně blíže představuje tuto vyvíjenou metodu. Dále jsou zde popsány ostatní techniky využité ke kontrole účinnosti mikropreparativní izoelektrická fokusace. V experimentální části jsou popsány jednotlivé kroky optimalizace mikropreparativní izoelektrické fokusace. Hledání ideálního postupu separace bylo prováděno na samostatných standardních proteinech, následně na jejich směsi a poté byla optimalizace aplikována na reálný biologický vzorek. Účinnost mikropreparativní izoelektrické fokusace byla ověřena pomocí metod SDS-PAGE a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.cs
dc.description.abstractThe aim of this Master Thesis is the optimization and verification of conditions of separation of proteins from biological materials. For the separation a developed technique called micropreparative isoelectric focusing is being used. The theoretical part describes analytical methods of biological materials with a focus on proteins which were used for the optimization of the developing system in general. This part of the Master Thesis also presents this method itself. Furthermore, basic characteristics of other techniques used to control the efficiency of the micropreparative isoelectric focusing are introduced. The experimental part depicts the individual steps of optimization of the micropreparative isoelectric focusing. The ideal separation procedure was firstly found out on the individual standard proteins, secondly on their mixture and lastly the optimised procedure was applied to a real biological sample. The efficiency of the micropreparative isoelectric focusing was verified by SDS-PAGE and MALDI-TOF mass spectrometry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmikropreparativní izoelektrická fokusacecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectproteinycs
dc.subjectmicropreparative isoelectric focusingen
dc.subjectmethod optimizationen
dc.subjectproteinsen
dc.titleVyužití mikropreparativní izoelektrické fokusace při analýze biologických vzorkůcs
dc.title.alternativeUtilization of micropreparative isoelectric focusing in the analysis of biological samplesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-31cs
dcterms.modified2017-06-01-07:18:31cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91175en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:40:25en
sync.item.modts2020.03.31 21:16:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeFlodrová, Danacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Diviš: Konkrétní provedení metody ? prof. Márová: Optimální pH ? Množství vzorku ? doc. Španová: Příprava MO ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record