Show simple item record

Short fiber reinforced composite for dental use: preparation and characterization

dc.contributor.advisorPoláček, Petrsk
dc.contributor.authorHenkrichová, Janask
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:54Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:54Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHENKRICHOVÁ, J. Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace, jejich příprava a charakterizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other97050cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64831
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá skúmaním krátkovláknových dentálnych kompozitov. Do matrice zloženej zo štyroch základných monomérov dimetakrylátového typu bolo pridané borosilikátové časticové plnivo a nanosilika, krátke sklenené a polyvinylalkoholové (PVAl) vlákna. Bol pozorovaný vplyv zloženia na vlastnosti kompozitného materiálu. K charakterizácii jednotlivých druhov pripravených kompozitných materiálov boli použité metódy: termogravimetrická analýza (TGA), dynamicko-mechanická analýza (DMA), trojbodová ohybová skúška pre telesá s vrubom aj bez vrubu a skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM). Boli stanovené viskoelastické vlastnosti, moduly pružnosti a pevnosti, kritické hodnoty faktoru intenzity napätia a hnacej sily trhliny a polymeračné zmrštenie kompozitných materiálov. Pridaním krátkych vlákien do časticového kompozitu je možné prispieť k vylepšeniu týchto vlastností. Bolo by však nutné zefektívniť povrchovú úpravu vlákien a aj samotnú prípravu kompozitného materiálu. Prídavkom vlákien do kompozitu sa viskozita materiálu veľmi zvýšila a spracovanie takýchto materiálov v zubných laboratóriách by mohlo byť veľmi náročné.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis studies short fiber reinforced composites for dental applications. Barium particulate filler, nanosilica and short glass and polyvinylalcohol fibers were added to the matrix consisting of four dimethacrylate types of monomers. The effect on material properties was observed. For characterization of different types of composite materials following methods were used: thermogravimetric analysis (TGA), dynamic mechanical analysis (DMA), three point bending test for notched and un-notched samples and scanning electron microscopy (SEM). Viscoelastic properties, modulus of elasticity and strength, critical values of stress intensity factor and strain energy release rate and polymerization shrinkage of composite materials were determined. It is possible to improve these properties of composite materials by adding short fibres to particulate reinforced composite. To make this modification more efficient, it is necessary to change surface treatment of fibres and preparation method of short fiber reinforced composites. Viscosity of material has raised after adding short fibers and processing of these types of dental material in dental laboratory is considered difficult to provide.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkrátkovláknový kompozitsk
dc.subjecthydrolytická stabilitask
dc.subjectpolyvinylakoholové vláknask
dc.subjectshort fibre reinforced compositeen
dc.subjecthydrolytic stabilityen
dc.subjectpolyvinyl alcohol fibresen
dc.titleKrátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace, jejich příprava a charakterizacesk
dc.title.alternativeShort fiber reinforced composite for dental use: preparation and characterizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-31cs
dcterms.modified2017-06-01-07:54:41cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid97050en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:22:08en
sync.item.modts2020.03.30 14:08:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePřikryl, Radeksk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka ve svém ústním projevu představila svou diplomovou práci, reagovala na připomínky oponenta a dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record