Show simple item record

Use of nanofluidic mixing for preparation of liposome carriers stained by gadolinium for contrast imaging by magnetic resonance (MRI)

dc.contributor.advisorTuránek, Jaroslavcs
dc.contributor.authorVelínská, Kamilacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:57Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:57Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVELÍNSKÁ, K. Využití nanofluidního směšování pro přípravu liposomálních nosičů značených gadoliniem pro kontrastní zobrazování magnetickou resonancí (MRI) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65004
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá přípravou liposomů obsahujících metalochelatační lipidy s gadoliniem pro kontrastní zobrazování magnetickou rezonancí. Liposomy byly připravovány pomocí hydratace lipidního filmu s následnou extruzí a také pomocí nové metody nanofluidního mísení na přístroji NanoAssemblr Benchtop. Technologie přípravy byla optimalizována na parametry, jako je složení lipidní kompozice, rychlost průtoku a poměr vodné a organické fáze. Byla vypracována metoda povrchové modifikace liposomů komplexy gadolinia s využitím konjugační reakce mezi lipidy nesoucími kyselinou kyanurovou a Gd-DOTA. Připravené liposomy obsahující gadolinium byly komplexně charakterizovány pomocí DLS a NTA. Morfologie liposomů byla pozorována pomocí TEM a cryo-TEM. Byly využity metody na stanovení obsahu fosfolipidů (Stewartův test) a zbytkové vody v lyofilizátech liposomů (Karl-Fischer titrace). Gadolinium v liposomálních preparátech bylo stanoveno na ICP-OES. Pomocí MR byl ověřen koncept gadoliniových liposomů, určených pro MRI zobrazování trombů. Byl vytvořen koncept popisující mechanismus tvorby liposomů metodou nanofluidního mísení, který je založen na experimentálně doložené existenci fragmentu fosfolipidové dvojvrstvy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the preparation of the liposomes, containing lipids with gadolinium, which are used for a contrast magnetic resonance imaging. The liposomes were prepared by the lipid film hydration followed by an extrusion and also by a new nanofluid mixing method on the NanoAssemblr Benchtop. The preparation technology has been optimized for parameters such as the composition of lipids, the flow rate ratio and total flow rate. The method of modification of the liposomes surface by gadolinium complexes has been developed. This method is using a conjugation reaction between the lipids containing cyanuric acid and Gd-DOTA. Prepared Gd-liposomes, which contain gadolinium, were complexly defined by the characterization techniques of DLS and NTA. The morphology of liposomes was observed by TEM and cryo-TEM. Methods for the determination of phospholipid content (Stewart test) and residual water in the lyophylisates of liposomes (Karl-Fischer titration) were used. Gadolinium in liposomal preparations was determined by ICP-OES. Using MR, the concept of gadolinium liposomes was verified and designed for MRI imaging of thrombi. The concept describing the mechanism of liposomes formation based on the experimentally proven existence of a phospholipid bilayer fragment has been developed. This concept is based on the experimentally proven existence of a phospholipid bilayer fragment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLiposomycs
dc.subjectgadoliniumcs
dc.subjectliposomální teranostikacs
dc.subjectmagnetická rezonancecs
dc.subjectnanofluidní mísenícs
dc.subjectNanoAssemblrcs
dc.subjectLiposomesen
dc.subjectgadoliniumen
dc.subjecttheranostic liposomesen
dc.subjectmagnetic resonanceen
dc.subjectnanofluidic mixingen
dc.subjectNanoAssemblren
dc.titleVyužití nanofluidního směšování pro přípravu liposomálních nosičů značených gadoliniem pro kontrastní zobrazování magnetickou resonancí (MRI)cs
dc.title.alternativeUse of nanofluidic mixing for preparation of liposome carriers stained by gadolinium for contrast imaging by magnetic resonance (MRI)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-07:55:02cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:29:26en
sync.item.modts2019.05.18 22:21:54en
dc.contributor.refereeMašek,, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record