Show simple item record

Characterization of efficiency of isolation procedures for fragrances from plants

dc.contributor.advisorČáslavský, Josefcs
dc.contributor.authorStávková, Markétacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:51Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:51Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSTÁVKOVÁ, M. Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99546cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65035
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na izolaci vonných látek přírodního původu destilací vodní parou, ultrazvukovou extrakcí, mikrovlnnou extrakcí a tlakovou extrakcí rozpouštědlem. Získané extrakty byly charakterizovány pomocí GCxGC/TOF-MS. Ke studiu povrchové struktury listu pomocí SEM, byl zvolen vzorek listu meduňky lékařské. Snímky byly pořízeny před a po extrakčním procesu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis will be focuses on the isolation of fragrances of natural origin by steam vapor distillation, ultrasonic extraction, microwave extraction and pressure solvent extraction. The extracts were characterized by GCxGC/TOF-MS. To study the surface structure of the leaf by SEM, a sample of the medulla medical was selected. Photos were taken before and after extraction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvonné látkycs
dc.subjectGC-FIDcs
dc.subjectGC/MScs
dc.subjectGCxGC/TOF-MScs
dc.subjectSEMcs
dc.subjectrostlinycs
dc.subjectfragrancesen
dc.subjectGC-FIDen
dc.subjectGC/MSen
dc.subjectGCxGC/TOF-MSen
dc.subjectSEMen
dc.subjectplantsen
dc.titleCharakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlincs
dc.title.alternativeCharacterization of efficiency of isolation procedures for fragrances from plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-30cs
dcterms.modified2017-05-31-08:27:59cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99546en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:29:34en
sync.item.modts2019.05.18 04:17:42en
dc.contributor.refereeMravcová, Ludmilacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record