Poslední příspěvky

 • Porodnice 

  Kolář, Vojtěch
  Porodnice jako místo, kde se žena cítí svobodná, nic ji nesvírá. Místo, kde je porod chápán jako přirozená událost a dbá se na bezpečný a zároveň přirozený porod. Kompromis mezi klasickým nemocničním prostředím a porodem ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Lachman, Pavel
  Při hledání genia loci - ducha místa lze využít principů fenomenologie aplikovaných na krajinu, architekturu. Tímto přístupem jsme schopni popsat i abstraktní jevy a procesy v krajině. Hledáme charakter míst, místa utváří ...
 • Komunita venkova - Horní Loučky, Dolní Loučky, Střemchoví 

  Habrovec, Lukáš
  Diplomová práce vychází z analýz globálního světa, migrace, tradice, komunity a pohledu na svět moderního člověka. Snaží se být pojítkem mezi minulostí a budoucností. Výsledkem je pohled do moravské vesnice Dolní Loučky, ...
 • Zašová - klášter v rukách veřejnosti 

  Šebestová, Pavla
  Projekt se zabývá přestavbou někdejšího kláštera Trinitářského řádu a navazujícího areálu obce Zašová. Účelem přestavby je vytvoření návrhu, který by sestával z centra společensky potřebných sociálních služeb a dostatečně ...
 • Lázně 

  Feňo, Radomír
  Diplomová práce se zabývá následnou lůžkovou péčí za pomocí fyzioterapie, které je v České republice žalostný nedostatek. Lokalita na Červeném kopci je vhodná z hlediska dostupnosti, leží mezi dvěma největšími brněnskými ...
 • PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ 

  Dohnalová, Kamila
  Studie revitalizace východní části Výstaviště v Brně se soustředí na začlenění oblasti do města, což vyžaduje její zpřístupnění. Pozornost je věnována posunu fyzické bariéry, vytvoření jiné formy hranice mezi městem a ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Balaščáková, Petra
  Vinárstvo ako zhmotnenie procesu spracovania hrozna, výroby a konzumácie vína je zasadené do krajiny v obci Strachotín, uprostred vinárskej oblasti. Rozsiahla nádrž vodné dielo Nové Mlýny a Pálavske vrchy na horizonte ...
 • Stavba v krajině – Winery 

  Koťová, Marie
  Řešené území se nachází v malebné části Jihomoravského kraje v obci Strachotín. Zdejší prostředí přímo vybízí k vytvoření příjemného rekreačního prostoru. Proto jsem na území navrhla objekt vinařství s rekreačním ubytováním ...
 • Obytný soubor Olšany 

  Kandrnálová, Tabea Maria
  Lokalita řešeného území se nachází v Olšanech (okres Vyškov). V rámci obce je území umístěné v okrajové části. Navrhovaný urbanistický návrh vychází z vytvoření tří částí – soukromé vilové části, soukromé chatové části a ...
 • Obnova zaniklých cest- tratí mezi Moravou a Dolním Rakouskem 

  Chlupová, Jana
  Práce se zabývá obnovou zrušené železniční cesty mezi Hevlím a Laa an der Thaya. Obnova nádraží v Hevlíně je rozdělena na jednotlivé etapy. V první fázi se jedná o rekonverzi secesní výpravní budovy na muzeum. V další etapě ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Vrabcová, Anežka
  Umělecký kampus VUT je situován do areálu budov mezi ulicemi Úvoz, Údolní, Tvrdého, Všetičkova a Jiříkovského. Stojí tedy mezi dvěma atraktivními rekreačními zelenými plochami Brna, kterými jsou Špilberk a Kraví hora. ...
 • Konverze uvolněných hospodářských objektů zámku, Žďár nad Sázavou 

  Boiko, Svitlana
  Historické panství rodiny Kinských spjaté s klášterem Žďár nad Sázavou tvoří pozoruhodný soubor kulturního a přírodního dědictví. Vlastníci domény, rodina Kinských, usiluje dlouhou dobu o zhodnocení tohoto dědictví, a proto ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Šimoník, Luděk
  Cílem projektu je návrh řešení areálu VUT na Údolní pro potřeby Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury. Jedná se o záměr vytvoření uměleckého kampusu, kde je koncentrována architektonická a umělecká akademická ...
 • Společnost nad Sázavou 

  Drnovská, Adéla
  Předmět diplomové práce vychází z konkrétního záměru města Žďáru nad Sázavou na rekonstrukci původního objektu mateřské školy při ulici Okružní na komunitní centrum. Zaměření diplomové práce navazuje na analytickou část ...
 • Společnost nad Sázavou 

  Mrázková, Iva
  Předmět diplomové práce vychází z konkrétního záměru města Žďáru nad Sázavou na rekonstrukci původního objektu mateřské školy při ulici Okružní na komunitní centrum. Diplomová práce navazuje na analytickou část předchozího ...
 • Fyzikální fenomén jako architektonická tvůrčí metoda 

  Buryová, Tereza
  Cellular_ polární výzkumná stanice Antarktida je nejsušším, nejstudenějším a nejextrémnějším místem na zemi, polovinu roku zahaleným tmou. Lidé tu přesto žijí. Zakládají tu výzkumné stanice, ve kterých bydlí a pracují. V ...
 • Multifunkční sportovní hala - Velké Karlovice 

  Provázková, Petra
  Cílem bylo vytvořit nový prostor pro sport v blízkosti současné základní školy. Objekt je v přímé návaznosti na školu a zároveň odkazuje svými především extriérovými znaky na lidovou architekturu Valasška. Nová sportovní ...
 • Revitalizace Technického muzea v Brně 

  Kinnert, Filip
  Muzeum je především veřejná budova ve městě. Ačkoli se většina práce sběratelské, konzervátorské a restaurátorské odehrává za zavřenými dveřmi, svým významem a mnohdy i umístěním má muzeum významnou úlohu městotvornou. ...
 • Metylovická hůrka – na pomezí vesnic 

  Domčíková, Radka
  Zprostupňování krajiny, která se proměňuje v čase. Znovuvytvoření vztahu obyvatel k místu, rekonstrukce bývalé turistické útulny. Analýza vazeb a prostorových vztahů v krajině a jednotlivých specifik jejich částí. Problematika ...

Zobrazit další