Now showing items 1-20 of 88

 • Architektura virtuálna 

  Halinár, Matej
  Klauzúra 2.0 Útek z väzenia architektúry Je špecifické zariadenie pre futoroptimistických ľudí, ktorí vychádzajú z filozofie posthumanizmu a transhumanizmu, akejsi verzie ich vlastnej viery v nekonečný život na sieti. Je ...
 • MIKULOV - KONVERZE AREÁLU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A REVITALIZACE PŘILEHLÉHO OKOLÍ 

  Koudelková, Tereza
  Předložená diplomová práce řeší lokalitu, která se nachází v blízkosti vnějších hradeb města Mikulov na ulici Svobody. Cílem práce byla přeměna bývalé hasičské zbrojnice z počátku 20. století na novou knihovnu města. ...
 • Stavba v krajině – expoziční skleník 

  Kuznetcova, Anna
  Diplomová práce se věnovala urbanistickému řešení krajiny a navrhování expozičního skleníku. Cílem bylo vytvoření prostoru pro rozsáhlý zábavní park a vinařství. Důležitým bylo šetrné zacházení s krajinou. Vzniklý projekt ...
 • Konverze uvolněných hospodářských objektů zámku, Žďár nad Sázavou 

  Boiko, Svitlana
  Historické panství rodiny Kinských spjaté s klášterem Žďár nad Sázavou tvoří pozoruhodný soubor kulturního a přírodního dědictví. Vlastníci domény, rodina Kinských, usiluje dlouhou dobu o zhodnocení tohoto dědictví, a proto ...
 • Rozvoj skalního lezení 

  Bartoš, Karel
  Práce se zabývá důsledky lidského působení na skalní oblasti. Jejím hlavním údělem bylo vyřešit nastávající problémy, způsobené oblíbeností tohoto sportu. Za použití všech analytických podkladů, jsem určil nejvhodnější ...
 • Polyfunkční areál Veveří - Kounicova 

  Jestřábová, Lucie
  Práce představuje vizi rozvoje nevyužívaného prostoru bývalého vojenského areálu v kontextu na rozvoj území a jeho širších souvislostí s maximálním možností využití potenciálu místa. Dle respektování územního plánu bylo ...
 • Rozárka, Hradec Králové 

  Šandera, Lumír
  Komplexní návrh obnovy území a zapojení území do městského života, revitalizace území prostřednictvím urbánních zásahů
 • Společnost nad Sázavou 

  Foltýn, Kryštof
  Rekonstrukce a dostavba komunitního centra ve Ždáru nad Sázavou. Cílem projektu je vytvoření polyfunkčního komunitního městského centra, s provozním a administrativním zázemí. Na základě konkrétního záměru zadavatele byl ...
 • Bílá kniha, druhé vydání 

  Daniel, Jáchym
  Bílá kniha, druhé vydání je představení odlišného pohledu na to, jak se naše společnost vypořádává s rozvojem formálního vzdělávání. Historické analýzy ukazují, že způsob, jakým se vzděláváme je formou investice odrážející ...
 • ResPublica /Civitas Socialis – Vize Křídla 

  Novotný, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie návsi, rekonstrukce a přístavba kulturního domu, novostavba hasičské zbrojnice a novostavba komunitního centra v obci Křídla, která leží 6 kilometrů jihovýchodně ...
 • Metylovická hůrka – na pomezí vesnic 

  Domčíková, Radka
  Zprostupňování krajiny, která se proměňuje v čase. Znovuvytvoření vztahu obyvatel k místu, rekonstrukce bývalé turistické útulny. Analýza vazeb a prostorových vztahů v krajině a jednotlivých specifik jejich částí. Problematika ...
 • PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ 

  Dohnalová, Kamila
  Studie revitalizace východní části Výstaviště v Brně se soustředí na začlenění oblasti do města, což vyžaduje její zpřístupnění. Pozornost je věnována posunu fyzické bariéry, vytvoření jiné formy hranice mezi městem a ...
 • OBNOVA CENTRA MĚSTA MIKULOV - Společenské a kulturní centrum 

  Lichtnerová, Eliška
  Projekt Obnovy centra mesta Mikulov sa zaoberá predovšetkým jeho kultúrnou podstatou pozostávajúcou z rekonštrukcie pôvodného Národného domu na Námestí a novostavby Kultúrneho domu doplneného o umeleckú multifunkčnú Galériu ...
 • Společnost nad Sázavou 

  Miketová, Veronika
  SEVEROZÁPADNÍ STRANA POZEMKU NENÍ ZATĚŽOVÁNA DOPRAVNÍ OBSLUHOU, PROTO TATO ČÁST BYLA PRIMÁRNĚ V NÁVRHU VYTYČENA PRO UMÍSTĚNÍ PROVOZU JESLÍ, KTERÉ VYŽADUJÍ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST V PROSTŘEDÍ. PROPOJENÍ MEZI SÍDLIŠTĚM A RODINNOU ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Langer, Jan
  Založení Strachotína, jak jej známe dnes, je datováno někdy před rok 1300. Jeho urbanistická struktura se v podstatě neměnila až do 2. třetiny 18. století, nezvyšoval ani počet domů. Samotná náves je dochována ve své původní ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Stejskal, Ivo
  Je nutné si klást otázku vztahu a tím odpovídající formy budov fakulty architektury a fakulty výtvarného umění vůči veřejnosti. Vzhledem ke snaze fakult se ještě více otevřít veřejnosti, mi přijde nedůstojné umisťovat nové ...
 • Bydlení na malém městě architektonicko-urbanistická studie rozvoje bydlení v Uherském Ostrohu 

  Šumbera, Roman
  Bydlení na malém městě, urbanisticko-architektonická studie rozvoje bydlení v Uherském Ostrohu. V návaznosti na předdiplomní ateliérové práce zabývající se obecně problematikou rozvoje Uherského Ostrohu se v diplomní práci ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Kisová, Barbora
  Diplomová práce navazuje na projekt předdiplomní, ve kterém byly podrobně zpracovány analýzy potenciálů obce, ze kterých plyne, že nejdůležitějším místem, které obec potřebuje oživit pro další rozvoj je samotná náves. V ...
 • Nádraží Brno – Královo Pole 

  Iepur, Ecaterina
  Stávající přestupní příměstský dopravní terminál Brno - Královo pole je soustředěný kolem druhého největšího vlakového nádraží v Brně, které denně odbaví cca 10 000 cestujících, slouží k přestupům mezi různými druhy dopravy. ...