Now showing items 1-1 of 1

  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Gutmanová, Daniela
    Cílem práce je definování vize (v konkrétních návrzích) pro fungování komunitních, společensko-sociálních, volnočasových aj. aktivit v obci. Vize jako taková vznikla na základě analýz již minulý semestr, na jejím základě ...