Show simple item record

Partial Discharges Detection and Spatial Localization in High Power Transformers Using UHF Method

dc.contributor.advisorDrexler, Petrcs
dc.contributor.authorČáp, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:45:04Z
dc.date.available2018-10-21T22:45:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationČÁP, M. Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech metodou UHF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other96993cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65091
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na návrh a experimentální ověření nové metody detekce částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech s důrazem na rozlišení původu měřeného signálu z vnější a vnitřní oblasti transformátorové nádoby. Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů využívá záznam elektromagnetického signálu v pásmu UHF (Ultra vysoké frekvence). UHF metoda detekce částečných výbojů, označovaná také jako UHF PD, je jednou z nejpokročilejších metod umožňující přesnou prostorovou lokalizaci pozice zdroje signálu. Těžiště práce leží ve vývoji technických a programových prostředků pro odlišení signálů částečných výbojů pocházejících z vnitřního prostoru transformátoru a rušivých signálů přicházejících z přípojných vedení. Navržená technická a programová řešení tvoří souhrnně diskriminační metodu. Přesná a opakovatelná diagnostika stavu transformátoru je zaručena dodržením metodického postupu měření a nastavení diagnostického systému. Funkčnost diskriminační metody byla ověřena při reálné diagnostice blokových transformátorů v JE Dukovany za provozu. Výstupem návrhu metodiky je vytvoření kalibračního postupu a následných procedur pro zajištění objektivních, opakovaných a porovnatelných měření pro účely pravidelné prediktivní údržby transformátorů.cs
dc.description.abstractThe thesis discusses the design and experimental verification of a new method for detecting partial discharges in oil-cooled high-power transformers, emphasizing the origin of the measured signal from the outer and inner regions of the transformer tank. The detection and spatial localization of partial discharges utilizes UHF (Ultra High Frequency) electromagnetic signal measurement. The UHF partial discharge detection method, also referred as UHF PD, is one of the most advanced techniques for the accurate spatial localization of the signal source position. The focus of the thesis lies in the development of technical and software solutions for the separation of partial discharge signals originating from the internal space of the transformer and the spurious signals from the connection lines. The proposed technical and program solutions constitute a signal discriminatory method. The precise and repeatable diagnostics of the transformer state are guaranteed by observing the measurement methodology and special setting of the diagnostic system. The functionality of the signal discriminatory method was verified during real measurement of the oil-cooled power transformers at the Dukovany nuclear power plant in operation. The output of the designed methodology is to set up a calibration procedure and follow-up steps to ensure objective, repeatable, and comparable measurements for the purposes of regular predictive maintenance in transformers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČástečné výbojecs
dc.subjectdiskriminační metodacs
dc.subjectultra vysoké frekvence UHFcs
dc.subjectdetekce příchodu signálucs
dc.subjectprostorová lokalizacecs
dc.subjectPartial dischargeen
dc.subjectsignal discrimination methoden
dc.subjectultra-high frequencies UHFen
dc.subjectsignal arrival timeen
dc.subjectspatial localizationen
dc.titleDetekce a prostorová lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech metodou UHFcs
dc.title.alternativePartial Discharges Detection and Spatial Localization in High Power Transformers Using UHF Methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-14-14:24:11cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechnikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid96993en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:59:13en
sync.item.modts2019.05.18 02:01:14en
dc.contributor.refereeKrál, Bohumilcs
dc.contributor.refereeZemánek,, Ivancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record