Show simple item record

Algorithms for electrical motor control

dc.contributor.advisorBlaha, Petrcs
dc.contributor.authorLyko, Antoníncs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:41:42Z
dc.date.available2018-10-21T20:41:42Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationLYKO, A. Algoritmy pro řízení elektrických motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102744cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65120
dc.description.abstractTato práce popisuje strukturu a základní prvky softwarové architektury Autosar. Dále jsou představeny možnosti generování konfiguračních kódu jak pro ovladače MC-ISAR tak pro hardwarové moduly procesoru AURIX TriCore TC277 pomocí nástroje EB tresos Studio. Pro účely možné integrace řídících algoritmů elektrických motorů byly vytvořeny a popsány konfigurace hardwarových modulů GTM a VADC umožňující generaci PWM signálů spolu se synchronně spouštěnými paralelními analogově digitálními převody. K tomuto účelu bylo také vytvořeno a popsáno aplikační rozhraní včetně PWM ovladače.cs
dc.description.abstractThis paper presents the structure and basic elements of the Autosar software architecture. In addition, the configuration code generation options are presented for both MC-ISAR drivers and AURIX TriCore TC277 hardware modules using EB tresos Studio. For the purpose of possible integration of the electric motor control algorithms, configurations of the GTM and VADC hardware modules have been created and described to enable the generation of PWM signals along with synchronously triggered parallel analogue-to-digital conversions. For this purpose, an application interface including the PWM driver was also developed and described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutosarcs
dc.subjectEB tresos Studiocs
dc.subjectMC-ISARcs
dc.subjectAurix TC275cs
dc.subjectADCcs
dc.subjectPWMcs
dc.subjectAutosaren
dc.subjectEB tresos Studioen
dc.subjectMC-ISARen
dc.subjectAurix TC275en
dc.subjectADCen
dc.subjectPWMen
dc.titleAlgoritmy pro řízení elektrických motorůcs
dc.title.alternativeAlgorithms for electrical motor controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-14-09:22:40cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102744en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:18:43en
sync.item.modts2020.03.31 10:14:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKozovský, Matúšcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record