Show simple item record

Continuous/Batch production in Industry 4.0 environment

dc.contributor.advisorPásek, Jancs
dc.contributor.authorRučka, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:40:12Z
dc.date.available2019-04-04T03:40:12Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationRUČKA, P. Spojitá/dávková výroba v prostředí Industry 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102668cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65121
dc.description.abstractTato diplomová práce na téma Spojitá/dávková výroba v prostředí Průmyslu 4.0 se zabývá softwary a principy, které jsou navrženy pro diskrétní výrobu a jejich aplikováním na spojitou a dávkovou výrobu. Nejprve byly popsány funkce a vlastnosti jednotlivých programů pro diskrétní výrobu, poté byly tyto získané poznatky vztažené na výrobu spojitou a dávkovou. Na základě získaných poznatků byl vytvořen program pro zpracování tekutých materiálů pomocí dvou tanků. Tento program je zaměřen na customizaci finálního produktu.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis named Continuous/batch production in environment Industry 4.0 deals with software and principles that are designed for discrete manufacturing and their application to the continuous and batch production. First, the functions and properties of individual programs for discrete manufacturing were descripted, then this acquired knowledge was related to continuous and batch production. On the basis of the gained knowledge, a program for the processing of liquid materials with using two tanks was created. This program is aimed at customizing of the final product.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpojitá a dávková výrobacs
dc.subjectŽivotní cyklus výrobkucs
dc.subjectŘízení životního cyklu produktucs
dc.subjectTeamcentercs
dc.subjectTecnomatixcs
dc.subjectCOMOScs
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectCustomizacecs
dc.subjectStandard ISA-88cs
dc.subjectA continuous and batch productionen
dc.subjectProduct lifecycleen
dc.subjectProduct lifecycle managementen
dc.subjectTeamcenteren
dc.subjectTecnomatixen
dc.subjectCOMOSen
dc.subjectIndustry 4.0en
dc.subjectCustomizationen
dc.subjectStandard ISA-88en
dc.titleSpojitá/dávková výroba v prostředí Industry 4.0cs
dc.title.alternativeContinuous/Batch production in Industry 4.0 environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:29cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102668en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:54:40en
sync.item.modts2020.03.31 22:23:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJirgl, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record