Now showing items 30-49 of 477

 • Bezsensorové řízení polohy solenoidu 

  Piňos, Matěj
  Práce se zabývá problematikou řízení polohy pohyblivého jádra solenoidu bez použití dráhového senzoru. V teoretické části je představeno několik dostupných metod bezsenzorového odhadu pozice jádra. Pro účely praktické části ...
 • Blok vznětového motoru 2.0L 

  Kudlík, Michael
  Tato diplomová práce popisuje problematiku bloku motoru a klikových skříní. V počáteční fázi tohoto projektu je důležitým úkolem vytvoření 3D modelu bloku motoru a určení namáhání bloku motoru. Simulace a vyhodnocení řešení ...
 • Budování systému managementu 

  Matuška, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu v rámci organizace. Popisuje a zhodnocuje vybrané přístupy managementu, u kterých zachycuje jednotlivé myšlenky a následně z nich vytváří celkovou filozofii v oblasti ...
 • CFD simulace poryvu bočního větru 

  Kroupa, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním nestacionárních aerodynamických jevů při průjezdu vozidla poryvem bočního větru. V první části byla pro CFD simulace vytvořena funkce popisující průběh boční složky rychlosti v čase ...
 • CFD simulace proudění páry v neregulovaném odběru parní turbíny 

  Filip, Patrik
  Diplomová práce na téma CFD simulace proudění páry v neregulovaném odběru parní turbíny se zabývá analýzou vlivu zavedení vyrovnávacího pístu do prostor turbínové skříně s výstupem neregulovaného odběru. První část pojednává ...
 • Charakteristické parametry palivových trysek 

  Ledererová, Lucie
  Mnoho průmyslových aplikací získává potřebnou tepelnou energii prostřednictvím spalovacího procesu. Základním prvkem každého spalovacího zařízení je hořák a jeho součástí je soustava trysek, které do spalovacího prostoru ...
 • Charakteristické vlastnosti spalování nízko-výhřevných paliv 

  Kvapil, Matěj
  Diplomová práce je zaměřena na spalování nízko-výhřevných plynných paliv. V první části je v práci popsáno zařazení, charakteristika a využití těchto paliv. Následně je věnován prostor teoretické oblasti spalování, a to ...
 • Cyklotronová rezonance Diracových elektronů v selenidu bismutitém 

  Hlavička, Ivo
  Selenid bismutitý se řadí do skupiny topologických izolátorů---materiálů charakteristických svou pozoruhodnou pásovou strukturou, vyznačující se přítomností Diracovských povrchových stavů s lineární disperzí. V této práci ...
 • Čtyřválcový vznětový motor s vypínáním válců 

  Weidner, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout na základě zadaných parametrů klikový hřídel čtyřválcového vznětového motoru s deaktivací válců. Dále provést pevnostní výpočet navrženého klikového hřídele s uvážením torzních kmitů.
 • Čtyřválcový zážehový motor s vypínáním válců 

  Steigl, Vladimír
  Cílem diplomové práce je návrh konfigurace a vyvážení klikového hřídele čtyřválcového zážehového motoru. Práce vyšetřuje kinematiku, dynamiku a možné způsoby vyvážení setrvačných sil a momentů rotujících a posuvných částí ...
 • Databáze tepelných parametrů oblečení pro systém iHVAC 

  Hrubanová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá měřením tepelných vlastností oděvů pomocí tepelného manekýna a využitím získaných dat pro zpřesnění predikce tepelného pocitu v systému iHVAC. První část práce je věnována rešerši dané problematiky ...
 • Deformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebem 

  Konvalinka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením a analýzou deformace a napětí femuru s aplikovaným distrakčním intramedulárním hřebem pro léčbu nestejné délky končetin metodou distrakční osteogeneze. Práce je zaměřena především na ...
 • Deformační a napěťová analýza dentálního implantátu zavedeného v horní čelisti 

  Dušková, Tereza
  Při zavádění dentálních implantátů, zejména do horní čelisti, se objevuje řada problémů. Největším z nich je nedostatečná kvalita a objem kostní tkáně v alveolárním výběžku. Práce se zabývá dentálním implantátem zavedeným ...
 • Deformační a napěťová analýza dolní čelisti s aplikovaným fixátorem v důsledku deficitu kostní tkáně 

  Fňukal, Jan
  Tato práce se zabývá fixací dolní čelisti s deficitem kostní tkáně pomocí komerčně vyráběného fixátoru. Velké defekty kostní tkáně vznikají především v důsledku odstranění kostní tkáně postižené nádorovým onemocněním. K ...
 • Deformační a napěťová analýza šroubu a kostní tkáně se zlomeninou zafixovanou pomocí dlahy 

  Kalnický, Jakub
  V oblasti ortopédie a traumatológie sa objavuje celá rada problémov tykajúcich sa fixácie zlomenín pomocou rozličných typov dláh. Vhodná aplikácia dlahy predstavuje neľahkú úlohu, s ktorou sa musí vysporiadať doktor až na ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur na grafenový substrát 

  Hammerová, Veronika
  Tato diplomová práce se věnuje depozici Ga a GaN struktur na grafenový substrát vyrobený metodou mechanické exfoliace. Mechanická exfoliace byla provedena novou metodou použitím DGL Gel-Filmu s kineticky kontrolovanou ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur s kovovým jádrem 

  Čalkovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou GaN nanokrystalů s kovovým jádrem. V teoretické části této práce je představen materiál GaN se svými vlastnostmi a aplikacemi. Dále jsou uvedeny některé metody přípravy GaN, přičemž ...
 • Design 3D tiskárny 

  Chrástek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na design stereolitografické 3D tiskárny za použití nových technologií za účelem zvětšení pracovní plochy a snadného a pohodlného ovládání. Největší součástí práce je zaměření na tvarovou a ...
 • Design autonomní sněžné rolby 

  Vespalec, Arnošt
  Předmětem této diplomové práce je design autonomní sněžné rolby určené pro úpravu dobře geodeticky zmapovaných sjezdovek lyžařských areálů. Navržený design využívá inovativní přístup v oblasti detekce tloušťky sněhové ...
 • Design bezojového letištního tahače 

  Holováč, Marek
  Témou tejto práce je návrh konceptu bezojového letiskového ťahača vysokej výkonovej kategórie. Koncept prináša odlišné tvarové riešenie celkového vzhľadu vozdila založené primárne na nových technológiach a riešeniach.