Now showing items 41-60 of 484

 • Databáze tepelných parametrů oblečení pro systém iHVAC 

  Hrubanová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá měřením tepelných vlastností oděvů pomocí tepelného manekýna a využitím získaných dat pro zpřesnění predikce tepelného pocitu v systému iHVAC. První část práce je věnována rešerši dané problematiky ...
 • Deformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebem 

  Konvalinka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením a analýzou deformace a napětí femuru s aplikovaným distrakčním intramedulárním hřebem pro léčbu nestejné délky končetin metodou distrakční osteogeneze. Práce je zaměřena především na ...
 • Deformační a napěťová analýza dentálního implantátu zavedeného v horní čelisti 

  Dušková, Tereza
  Při zavádění dentálních implantátů, zejména do horní čelisti, se objevuje řada problémů. Největším z nich je nedostatečná kvalita a objem kostní tkáně v alveolárním výběžku. Práce se zabývá dentálním implantátem zavedeným ...
 • Deformační a napěťová analýza dolní čelisti s aplikovaným fixátorem v důsledku deficitu kostní tkáně 

  Fňukal, Jan
  Tato práce se zabývá fixací dolní čelisti s deficitem kostní tkáně pomocí komerčně vyráběného fixátoru. Velké defekty kostní tkáně vznikají především v důsledku odstranění kostní tkáně postižené nádorovým onemocněním. K ...
 • Deformační a napěťová analýza šroubu a kostní tkáně se zlomeninou zafixovanou pomocí dlahy 

  Kalnický, Jakub
  V oblasti ortopédie a traumatológie sa objavuje celá rada problémov tykajúcich sa fixácie zlomenín pomocou rozličných typov dláh. Vhodná aplikácia dlahy predstavuje neľahkú úlohu, s ktorou sa musí vysporiadať doktor až na ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur na grafenový substrát 

  Hammerová, Veronika
  Tato diplomová práce se věnuje depozici Ga a GaN struktur na grafenový substrát vyrobený metodou mechanické exfoliace. Mechanická exfoliace byla provedena novou metodou použitím DGL Gel-Filmu s kineticky kontrolovanou ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur s kovovým jádrem 

  Čalkovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou GaN nanokrystalů s kovovým jádrem. V teoretické části této práce je představen materiál GaN se svými vlastnostmi a aplikacemi. Dále jsou uvedeny některé metody přípravy GaN, přičemž ...
 • Design 3D tiskárny 

  Chrástek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na design stereolitografické 3D tiskárny za použití nových technologií za účelem zvětšení pracovní plochy a snadného a pohodlného ovládání. Největší součástí práce je zaměření na tvarovou a ...
 • Design autonomní sněžné rolby 

  Vespalec, Arnošt
  Předmětem této diplomové práce je design autonomní sněžné rolby určené pro úpravu dobře geodeticky zmapovaných sjezdovek lyžařských areálů. Navržený design využívá inovativní přístup v oblasti detekce tloušťky sněhové ...
 • Design bezojového letištního tahače 

  Holováč, Marek
  Témou tejto práce je návrh konceptu bezojového letiskového ťahača vysokej výkonovej kategórie. Koncept prináša odlišné tvarové riešenie celkového vzhľadu vozdila založené primárne na nových technológiach a riešeniach.
 • Design cestovního motocyklu na elektrický pohon 

  Krčma, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá designem elektrického cestovního motocyklu. Nejprve je analyzovaná současná situace na trhu. Na základe této analýzy je vypracován návrh s ohledem na konstrukční, ergonomické a estetické ...
 • Design detektoru pro elektrochemickou detekci těžkých kovů 

  Sedláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu detektoru pro elektrochemickou detekci těžkých kovů. Splňuje technické, estetické i ergonomické požadavky a je zpracována ve spolupráci s dalšími členy řešitelského týmu v rámci ...
 • Design elektrického invalidního vozíku 

  Goláň, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem elektrického invalidního vozíku. Výsledný návrh je vytvořen na základě poznatků z designérské a technické analýzy. Zhodnocením problémů vyplývajících z rešerší byl vytvořen vlastní návrh. ...
 • Design elektrického nádražního vozíku 

  Skotnica, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu Elektrického nádražního vozíku. Součástí práce je rešeršní část, která se zabývá historickým pozadím, současnými produkty, trendy, technickými specikacemi a možnostmi aplikací ...
 • Design elektrického nízkozdvižného vozíku pro stojící obsluhu 

  Galba, Marian
  Práce se zabývá návrhem elektrického nízkozdvižného vozíku se stojící obsluhou a navrhuje řešení současné situace, kdy jsou do popředí stavěny technické parametry vozíků na úkor ergonomických požadavků pracovníka. Zároveň ...
 • Design elektrického sněžného skútru 

  Chlpek, Matúš
  Témou tejto práce je návrh dizajnu elektrického snežného skútra s ohľadom na technické, ergonomické a estetické požiadavky kladené na tento produkt. Na základe marketingovej, technickej a dizajnérskej analýzy je vytvorený ...
 • Design elektronového mikroskopu 

  Švajdová, Anna
  Tématem diplomové práce je design skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem. Práce se zabývá řešením designu krytů mikroskopu a přilehlého pracoviště operátora pro společnost Tescan Orsay Holding ...
 • Design horizontální kmenové pásové pily 

  Homola, Tomáš
  Tématem práce je návrh horizontální kmenové pásové pily, přičemž se práce zabývá především problémy stávajících strojů na trhu. Cílem práce je vytvoření efektivního designu a vyřešení problematických částí, s důrazem na ...
 • Design horského elektrokola 

  Zháňalová, Barbora
  Předmětem této práce je design horského elektrokola typu pedelec. Design elektrokola je navržen s ohledem na cílovou skupinu, jenž je tvořena především rekreačními sportovci a s ohledem na umístění motoru SHIMANO ve středovém ...
 • Design kardiologické gama kamery 

  Smrčková, Alena
  Tématem této diplomové práce je design kardiologické gama kamery. Hlavním cílem práce je navrhnout originální, vizuálně i ergonomicky vyvážený design pro sedícího či napůl ležícího pacienta s využitím nejnovějších technologií ...