Now showing items 464-477 of 477

 • Zkapalněný zemní plyn 

  Borkovec, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá zkapalňováním zemního plynu, jeho transportem, skladováním a opětovným odpařováním. V rámci práce byl navržen malý zkapalňovací cyklus a odpařovací jednotka.
 • Zkušební stav pro testování únavy koloběžek 

  Kostka, Marek
  Diplomová práce se zabývá měřením působících sil od jezdce na koloběžku při podélné jízdě a následnou konstrukcí testovacího stavu pro vyvozování ekvivalentního zatížení. Bylo realizováno měření a následná analýza působících ...
 • Zlepšení systému managementu kvality 

  Číšecký, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu, konkrétně montáží obráběcího stroje. Obsahuje detailní popis procesu montáže i jeho začlenění do celého průběhu standardního obchodního případu. Jako hlavní ...
 • Zlepšení toku hmoty obilné žací lišty typu Power Flow 

  Štelcl, Michael
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozsahu optimálních pracovních rychlostí pásového dopravníku a průběžného šneku žací lišty typu Power Flow. Pro tyto účely autor diplomové práce vytvořil vlastní výpočtovou teorii, zahrnující ...
 • Zlepšování řízení procesů 

  Čupera, Petr
  Obsahem diplomové práce je zlepšování procesů řízení neshod ve výrobní společnosti dodávající do železničního průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny základní charakteristiky a principy procesního řízení. V praktické ...
 • Zpracování Al-Sc hliníkové slitiny technologií SLM 

  Skulina, Daniel
  Diplomová práce se zabývá experimentálním určením procesních parametrů pro dosažení relativní hustoty více než 99 % u hliníkové slitiny legované scandiem (Scalmalloy®) při zpracování technologií SLM. Slitina dosahuje vyšších ...
 • Zpracování fermentačních zbytků z bioplynových stanic 

  Budín, Oto
  Diplomová práce se zabývá odvodňovacími technologiemi fermentačních zbytků (FZ) z bioplynových stanic (BPS) a klade si za cíl navrhnout integraci vybrané technologie do provozu BPS. FZ (neboli digestát), jež jsou vedlejším ...
 • Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny AlSi9Cu3 technologií selective laser melting 

  Suchý, Jan
  Selective laser melting je metoda výroby kovových dílů pomocí 3D tisku. Cílem práce je studium vlivu procesních parametrů na zpracovatelnost vysokopevnostní hliníkové slitiny AlSi9Cu3 technologií selective laser melting. ...
 • Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií SLM 

  Skalický, Petr
  Diplomová práce se zabývá zpracováním vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií Selective Laser Melting a ověřením vlivu procesních parametrů na relativní hustotu a mechanické vlastnosti. Teoretická část ...
 • Zušlechťování bioplynu metodou PSA 

  Krhut, Štěpán
  Tato práce řeší zušlechťování bioplynu metodou PSA a zmodernizování laboratorní jednotky. Surový bioplyn obsahuje mnoho nežádoucích složek, které snižují jeho energetický potenciál, a to v nejvyšší míře oxid uhličitý. Pro ...
 • Zvedák dopravníku s paletou 

  Hluzín, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvedáku dopravníku s paletou dle zadaných parametrů. Práce obsahuje funkční, rozměrové a pevnostní výpočty, kontrolu nejvíce namáhané součásti pomocí metody konečných prvků. Součástí ...
 • Zvýšení efektivity montážního pracoviště 

  Dvořák, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity montážního pracoviště (výrobní linky). Postupně pojednává o štíhlé výrobě, jejich základních metodách a emisní normě EURO VI, která úzce souvisí s produkovaným výrobkem. ...
 • Zvýšení ročního využití parního práškového kotle K5 ve ŽĎAS, a. s 

  Kubiš, David
  Tato diplomová práce se zabývá vyšším využitím kotle K5 v teplárně ŽĎAS, a.s. v přechodném období, kdy vlivem snížených odběrů dochází k přehřívání zpáteční větve horkovodu a je nutnost přejíždět na jiný kotel. Cílem práce ...
 • Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO 

  Bašta, Tomáš
  Diplomová práce na téma Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO detailně popisuje důležitá zařízení technologických systémů sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany, společně s jejich úkolem v tepelném oběhu. ...