• Redukovaný model vírového proudění 

  Urban, Ondřej
  V této práci je řešena tvorba a aplikace redukovaných modelů proudění založených na extrakci dominantních struktur ze systému metodou vlastní ortogonální dekompozice. Vývoj vypočítaných módů v čase popisuje systém obyčejných ...
 • Parní kondenzační turbína 

  Štěpánová, Lenka
  Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...
 • Snížení energetické náročnosti výrobního areálu 

  Tannert, Jiří
  Diplomová práce se zabývá možnostmi a následným návrhem jednotlivých opatření k docílení snížení energetické náročnosti ve společnosti fischer Vyškov, s.r.o. V úvodu práce je rozbor aktuálního stavu oblastí, na které se ...
 • Šroubový spoj turbodmychadla a hlavy válců 

  Kolivošková, Veronika
  Predmetom tejto diplomovej práce je teoretický základ teórie skrutkových spojov a následná aplikácia na konkrétny problém skrutkového spoja, ktorý je súčasťou spaľovacieho motora preplňovaného turbodúchadlom, konkrétne ...
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Ptáček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakového vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou. Nejprve je proveden tepelný výpočet a poté následuje volba uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch a ...
 • Ověření použitelnosti biogenních pojiv při odlévání odlitků z LLG 

  Fiala, Vlastimil
  Práce se zabývá ověřením použitelnosti biogenních pojiv pro odlévání odlitků z litiny s lupínkovým grafitem. Ověřuje použitelnost těchto pojiv jak pro výrobu forem, tak i jader. Na začátku se práce zabývá pevností vytvrzené ...
 • Design bezojového letištního tahače 

  Holováč, Marek
  Témou tejto práce je návrh konceptu bezojového letiskového ťahača vysokej výkonovej kategórie. Koncept prináša odlišné tvarové riešenie celkového vzhľadu vozdila založené primárne na nových technológiach a riešeniach.
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Parák, Roman
  Cieľom diplomovej práce je úprava zariadenia robotického stolného futbalu a návrh herných stratégií. Diplomová práca bola rozšírená o návrh technológie pre bezpečnosť robotického stolného futbalu a návrh vizualizačného ...
 • Návrh optimalizace výrobní linky v sériové výrobě 

  Lyčka, Aleš
  Tento diplomový projekt se zabývá výrobní linkou ve vybrané firmě. Nejprve je zpracována teoretická část zabývající se štíhlou výrobou, následně je popsána vybraná firma a samotná výrobní linka. Na výrobní linku je nahlíženo ...
 • Návrh krokovacího roštu k odhrotovacím strojům 

  Mazánek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem krokovacího dopravníku, který je určen k transportu kruhových tyčí délek 3 m až 12 m a průměrů 20 mm až 100 mm v rámci pracoviště odhrotování. Jedná se o zařízení složené z řetězových ...
 • Vliv koncentrace napětí ve vrubu na napjatost a deformaci na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech 

  Ščotka, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom koncentrácie napätia vo vrube na napätosť a deformáciu na čele trhliny zaťažených v šmykových záťažných módoch. V úvode si uvedieme oboznámenie s lomovou mechanikou a jej členením, ...
 • Koncepce výměníku pro IMSR reaktor 

  Števanka, Kamil
  Cílem práce bylo vytvořit základní koncept integrovaného výměníku tepla pro solí chlazený reaktor vyvíjený společností Terrestrial Energy s využitím programu Promex. První kapitola se zabývá historií a současnou situací v ...
 • Predpříprava a svařování tlakových hliníkových potrubí 

  Kocák, Tibor
  Práca tvorí analýzu problematiky technológie výroby tlakových potrubí z hliníkových zliatin. Základom je literárna štúdia technológie TIG, hliníkových tepelne vytvrditeľných a nevytvrditeľných materiálov. Materiál príruby ...
 • Konstrukční návrh zavěšení předních kol závodního automobilu 

  Kroliczek, Václav
  Tato práce se zabývá konstrukční úpravou přední lichoběžníkové nápravy závodního vozidla Škoda 130RS pro automobilové soutěže. První část práce pojednává o rozdělení náprav a vyzdvihuje základní parametry nápravy ovlivňující ...
 • Optimalizace párování součástí ložisek 

  Blahút, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou procesu párovania súčastí ložiska. Práca obsahuje popis programovacieho prostredia Codesys, jeho štruktúry, použiteľné jazyky a niekoľko príkladov využitia. Hlavná časť práce ...
 • Výpočtová studie Millerova cyklu benzínového motoru s turbodmychadlem 

  Černý, Roman
  Práce se zabývá rozborem problematiky Millerova oběhu a jeho praktickou aplikací pro přeplňovaný zážehový motor. Na základě citlivostní analýzy limitů ovlivňujících tepelnou účinnost Millerova ideálního oběhu je zpracován ...
 • Vliv mechanických vlastností intraluminálního trombu na napjatost v aneurysmatech abdominální aorty 

  Hřičiště, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou napětí ve stěně aneurysmatu abdominální aorty ve vztahu k různému materiálovému chování intraluminálního trombu. Přítomnost intraluminálního trombu v objemu abdominálního aneurysmatu je ...
 • Návrh granulačního kotle na černé uhlí, 540 °C, 9,4 MPa, tnv = 170 °C 

  Podhorský, Jakub
  Diplomová práce na téma Návrh granulačního kotle na černé uhlí se zabývá tepelným návrhem kotle, který má být zastaven do stávající kotelny na místo demontovaného kotle. Při návrhu je také uvažováno s využitím metody SCR ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Kryška, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo provést koncepční návrh nákladního výtahu poháněného tlačným řetězem. Úvod je zaměřen na obecný popis výtahů a stávající problematiku. Další kapitoly obsahují vlastní návrh výtahu, konstrukci ...
 • Návrh procesu integrace ekodesignu a strojní bezpečnosti do procesu vývoje výrobku 

  Božek, Alexandr
  Diplomová práce řeší problematiku vzniku nových požadavků, které jsou kladeny na vývoj nových výrobků s ohledem na budování nízkouhlíkové ekonomiky a zvýšení bezpečnosti výrobků. V první části diplomové práce je popsán ...