Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh editoru typových štítků 

    Svoboda, Filip
    Diplomová práce se zabývá problematikou typových štítků, používaných pro značení výrobků v sériové výrobě. V rešeršní části práce je uvedena problematika používaných médií typových štítků a jejich tisku. Je analyzována ...