Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výroby kotvícího prvku solárního kolektoru 

    Svobodová, Helena
    V této diplomové práci je řešen návrh technologie výroby součásti – kotvicího prvku solárního panelu z oceli jakosti 1.0038 (11 375), tloušťky 5 mm. Pro výrobu zadané součásti je zvolena technologie postupového stříhání a ...