Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování tlakových pulsací v potrubí 

    Hofírek, Michal
    V této diplomové práci je řešena problematika vodního rázu v pružném potrubí s vlivem tuhosti a tlumení v materiálu trubice. Matematický model je zpřesněn o vliv tlakově závislé rychlosti zvuku v kapalině tvořené směsí ...
  • Numerický model zavzdušňovacího ventilu 

    Luňák, Pavel
    Tato diplomová práce popisuje vznik vodního rázu v potrubních systémech a potlačení jeho negativních účinků především za použití ochranných zařízení (vyrovnávací komora, větrník, zavzdušňovací ventil a jiné). Zvláštní ...