Now showing items 1-1 of 1

  • Metody FFD 

    Novák, Jiří
    Diplomová práce se věnuje tématu free-form deformací. Hlavními cíli této práce bylo zpracování teoretických poznatků o této problematice a naprogramování vybraných metod free-form deformací. V první části je popsána potřebná ...