Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční modifikace přívěsu na balíky 

    Straka, David
    Předmětem této diplomové práce je pevnostní výpočet balíkového přívěsu a jeho konstrukční modifikace. Práce se zabývá návrhem nové konstrukce rámu a jeho následným ověřením pomocí metody konečných prvků.