Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vyboulování trubek kapalinou 

    Zdráhala, Radim
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu chování tenkostěnného trubkového zkušebního vzorku během technologické zkoušky vyboulování trubek kapalinou. Zkušební vzorek ve formě trubky byl vyroben z austenitické korozivzdorné ...