Now showing items 1-1 of 1

  • Obchodní strategie leteckých dopravců v ČR 

    Menšík, Patrik
    Tato diplomová práce se zabývá popsáním a zhodnocením obchodních strategií leteckých dopravců působících v ČR. Z důvodu jejich velkého počtu jsou vybranými dopravci České aerolinie a Travel service a tito jsou podrobně ...