Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočtové modelování tuhosti záběru ozubených kol 

    Gazda, Silvester
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom MKP modelu ozubeného súkolesia s cieľom zistiť priebeh mernej tuhosti počas záberu. Najprv sú stručne popísané nutné poznatky potrebné k analýze problému, ako geometria evolventného ...