Now showing items 1-1 of 1

  • Kalibrace koherenčního rastrovacího interferometru Talysurf CCI 

    Varava, Anastasia
    Tato diplomová práce se zabývá kalibrací koherenčního rastrovacího interferometru Talysurf CCI Lite. V práci byly rozebrány základní pojmy z oblasti hodnocení textury povrchu a také popsány parametry profilové a plošné ...