Now showing items 1-1 of 1

  • Vizuální odometrie pro robotické vozidlo Car4 

    Szente, Michal
    Táto práca sa zaoberá algoritmami vizuálnej odometrie a aplikáciou na experimentálne vozidlo Car4. Prvá časť obsahuje rešerše v tejto oblasti, na základe ktorej je zvolený postup riešenia. Ďalšie kapitoly uvádzajú teoretický ...