Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace průrazů kompozitních panelů 

    Odehnal, Ondřej
    Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování a simulaci rázových zkoušek kompozitních panelů. Simulace a výpočty jsou prováděny pomocí metody konečných prvků v programech MSC Patran a Dytran. První část práce tvoří rozbor ...