Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj modelu kalcinace pro ANSYS Fluent 

    Anderle, Milan
    Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť model dekarbonizácie vápenca, implementovať ho do CFD nástroja ANSYS Fluent a otestovať na modeli skutočného reaktoru. Žiadaný model vychádzal z predpokladov pre Shrinking Core Model ...