Now showing items 1-1 of 1

  • Six Sigma ve strojírenské výrobě 

    Jarolímek, Jiří
    Diplomová práce popisuje metody Six Sigma a definuje jejich použití ve strojírenské praxi. Práce se dále zabývá konkrétní analýzou problému ve strojírenské výrobě a navrhuje jeho řešení.