Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace stavového regulátoru pro řízení DC motoru na FPGA 

    Maliszewski, Michal
    Tato práce se zabývá optimalizací stavové regulace DC motoru na FPGA s využitím programu LabVIEW a platformy NI cRIO. V první části je v prostředí Matlab/Simulink odvozen stavový model daného DC motoru, pro který je proveden ...
  • Řízení inverzního kyvadla 

    Daněk, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá řízením inverzního kyvadla. Jsou popsány druhy inverzních kyvadel, použitá výkonová elektronika, senzorika a jejich propojení s řídící kartou MF624 a externím hardwarem. Dále je popsána ...