Now showing items 1-1 of 1

  • Optimální metody výměny řídkých dat v senzorové síti 

    Valová, Alena
    Práce je zaměřena na sledování pohybu objektu decentralizovanou senzorovou sítí s využitím distribuovaného částicového filtru s fúzním centrem i s konsenzem. Model zahrnuje šum v měření senzorů i případy, kdy senzor objekt ...